Život – impulsy

Tříkrálové kázání k jubileu sv. Dominika

Fr. Lukáš Fošum OP, 6. ledna 2021.

Promluva na Zjevení Páně

Kázání svatého Augustina z knihy Svatý Augustin. Vánoční promluvy.

Vánoční zamyšlení

fr. Antonín Krasucki OP

Vánoční poselství magistra řádu

Vánoční poselství magistra řádu fr. Gérarda Timonera z 20. prosince 2020.

Mluvit s Bohem nebo o Bohu

Z knihy Vladimíra Koudelky OP o svatém Dominikovi

Církev a stát v Polsku

Záznam debaty Dominikánské 8 (30. listopadu 2020). Hosté: Tomasz Dostatni, Rudolf Vévoda. Moderuje Martin Bedřich

Panna Maria Koronovaná

fr. Kliment Mikulka OP

Mnozí spravedliví

aneb příchod Páně ve světle Starého Zákona: audiozáznamy adventních rekolekcí v kostele sv. Jiljí v Praze

Volal ke mně a já ho vyslyším

Bernard z Clairvaux – úryvek z kázání na žalm Qui habitat.

Zodpovědnost za stvoření

Záznam debaty Dominikánské 8 (19. listopadu 2020). Hosté: Marek Drápal, David Pithart, Arne Springorum. Moderuje Veronika Sedláčková

Co nemůžeme (ne)darovat?

Liturgické texty posledních nedělí nám nabídly dvě evangelní podobenství, o prozíravých a pošetilých pannách (Mt 25, 1–13) a o hřivnách (Mt 24, 14–30).

Eucharistie jako zdroj křesťanského života

Petr Beneš CSsR

Normální normalizace II

Záznam debaty Dominikánské 8 (13. listopadu 2020). Hosté: Matěj Spurný, Jiří Suk. Moderuje Petr Fischer

Duchovní život v době pandemie

Komentář fr. Benedikta Mohelníka o tom, jak i v době, kdy není možné účastnit se eucharistie, lze stále zůstávat v kontaktu s Bohem.

V čem spočívá význam Dušiček a jak je proměnila současná situace

Duchovní slovo fr. Benedikta Mohelníka OP a  Martiny Viktorie Kopecké, farářky CČSH, v pořadu Vertikála Českého rozhlasu Plus.

Jak chápat podstatu očistce?

Výňatek z knihy „Promluvy o posledních věcech“ Charlese Journeta.

Ty jsi kněz navěky

Záznam debaty Dominikánské 8 (4. listopadu 2020). Hosté: Zdeněk Jančařík, Martin Vaňáč. Moderuje Klára Jirsová.

Skoro modlitby

Záznam debaty Dominikánské 8 (19. října 2020). Hosté Martin C. Putna, Jana Šrámková. Moderuje Martin Bedřich.

Víra je neotřesitelný základ

Výňatek z knihy „Svatý Jan Chrysostomos: Křestní katecheze“.

Ta malá zrníčka

Zamyšlení fr. Metoděje Němce OP k růžencovému měsíci říjnu.

Tříkrálové kázání k jubileu sv. Dominika

Fr. Lukáš Fošum OP, 6. ledna 2021.

Vánoční zamyšlení

fr. Antonín Krasucki OP

Mluvit s Bohem nebo o Bohu

Z knihy Vladimíra Koudelky OP o svatém Dominikovi

Panna Maria Koronovaná

fr. Kliment Mikulka OP

Volal ke mně a já ho vyslyším

Bernard z Clairvaux – úryvek z kázání na žalm Qui habitat.

Co nemůžeme (ne)darovat?

Liturgické texty posledních nedělí nám nabídly dvě evangelní podobenství, o prozíravých a pošetilých pannách (Mt 25, 1–13) a o hřivnách (Mt 24, 14–30).

Normální normalizace II

Záznam debaty Dominikánské 8 (13. listopadu 2020). Hosté: Matěj Spurný, Jiří Suk. Moderuje Petr Fischer

V čem spočívá význam Dušiček a jak je proměnila současná situace

Duchovní slovo fr. Benedikta Mohelníka OP a  Martiny Viktorie Kopecké, farářky CČSH, v pořadu Vertikála Českého rozhlasu Plus.

Ty jsi kněz navěky

Záznam debaty Dominikánské 8 (4. listopadu 2020). Hosté: Zdeněk Jančařík, Martin Vaňáč. Moderuje Klára Jirsová.

Víra je neotřesitelný základ

Výňatek z knihy „Svatý Jan Chrysostomos: Křestní katecheze“.

Promluva na Zjevení Páně

Kázání svatého Augustina z knihy Svatý Augustin. Vánoční promluvy.

Vánoční poselství magistra řádu

Vánoční poselství magistra řádu fr. Gérarda Timonera z 20. prosince 2020.

Církev a stát v Polsku

Záznam debaty Dominikánské 8 (30. listopadu 2020). Hosté: Tomasz Dostatni, Rudolf Vévoda. Moderuje Martin Bedřich

Mnozí spravedliví

aneb příchod Páně ve světle Starého Zákona: audiozáznamy adventních rekolekcí v kostele sv. Jiljí v Praze

Zodpovědnost za stvoření

Záznam debaty Dominikánské 8 (19. listopadu 2020). Hosté: Marek Drápal, David Pithart, Arne Springorum. Moderuje Veronika Sedláčková

Eucharistie jako zdroj křesťanského života

Petr Beneš CSsR

Duchovní život v době pandemie

Komentář fr. Benedikta Mohelníka o tom, jak i v době, kdy není možné účastnit se eucharistie, lze stále zůstávat v kontaktu s Bohem.

Jak chápat podstatu očistce?

Výňatek z knihy „Promluvy o posledních věcech“ Charlese Journeta.

Skoro modlitby

Záznam debaty Dominikánské 8 (19. října 2020). Hosté Martin C. Putna, Jana Šrámková. Moderuje Martin Bedřich.

Ta malá zrníčka

Zamyšlení fr. Metoděje Němce OP k růžencovému měsíci říjnu.