Zprávy z Ukrajiny – počátek vizitace magistra Řádu

Magistr Řádu dominikánů, o. Gerard Timoner OP, právě provádí kanonickou vizitaci klášterů Polské dominikánské provincie na Ukrajině. Přinášíme překlad zprávy o jejím zahájení.

26. dubna ve Vitebsku zahájil o. Gerard Timoner OP, magistr našeho Řádu, zahájil vizitace Polské provincie dominikánů. Z Běloruska se vydal na Ukrajinu, kde zůstane do 6. května.

Vizitace naší provincie se účastní následující vizitátoři: o. Gerard Timoner OP, o. Alain Arnould OP (socius Magistra pro severní Evropu a Kanadu), o. Jamshed Gill OP (socius pro severní Evropu a Kanadu), Pablo Sicouly (socius pro intelektuální život) a o. Florentino Bolo OP (socius pro apoštolát). Během vizitace vizitátoři navštíví všechny kláštery naší provincie na území Polska i zahraničí, a setkají se jak s každou komunitou bratří, tak i s každým bratrem jednotlivě. Vizitace se konají jednou za několik let.

Jako první v naší provincii vizitátoři navštívili klášter ve Vitebsku. Otec Magistr a o. Alain Arnould OP v doprovodu o. Krzysztofa Kocjana, ředitele Misijního sekretariátu, 26. dubna dorazili do Vitebsku. V našem klášteře ve Vitebsku žijí čtyři bratři: o. Bronisław Daszkiewicz OP, představený domu, o. Witalij Sapieha OP, o. Michał Jermaszkiewicz OP a o. Paweł Możejko OP. Pátým dominikánem pracujícím v Bělorusku je o. Roman Schulz OP, který vede farnost v Mohylevě. Během pobytu ve Vitebsku se o. Magistr setkal s místním biskupem Alehem Butkiewiczem a sloužil mši sv., při které kázal.

Z Běloruska vizitátoři vyrazili s o. provinciálem Łukaszem Wiśniewským OP na Ukrajinu přes Vilnius a Varšavu. Pobyt v zemi zmítané válkou zahájili návštěvou ve Fastově, kde 1. května o. Magistr sloužil slavnostní mši svatou s účastí dominikánské rodiny, během které také udělil první svaté přijímání. Stejný den proběhlo setkání s laickými dominikány z Kyjeva, Fastova a Chmelnického.

Druhého dne pobytu ve Fastově se vizitátoři setkali s komunitou sester Dominikánek Misionářek a navštívili Dům sv. Martina de Porres s centrem pro uprchlíky vedeným dominikány. Otec Gerard Timoner OP také odměnil světské dobrovolníky pracující v Centru sv. Martina de Porres medailí Bene Merenti. Tu uděluje Magistr Řádu laikům se zásluhami o misijní činnost Řádu. Dobrovolníci spojení s fastovským centrem ji dostali za horlivou službu potřebným, hlavně dětem, od doby otevření Centra sv. Martina ve Fastově roku 2005 až dodnes, kdy už prvních dnů ruské agrese proti Ukrajině ve válečných podmínkách obětavou pomocí vydávají svědectví křesťanské lásky. Odpoledne magistr Řádu se svým sociem navštívili obce okupované a zničené během prvních měsíců války. V Andrijivce dominikáni a dobrovolníci Centra sv. Martina místním rozdali malá kuřátka. Večer se v Kyjevě vizitátoři zúčastnili setkání v Institutu sv. Tomáše Akvinského. V kyjevském klášteře 2.-4. května proběhne setkání všech bratrů pracujících ve vikariátu Ukrajiny, a potom o. Magistr navštíví kláštery v Chmelnickém, Čortkově a Lvově.

Vizitace komunit Polské provincie na území Polska a v Mnichově se odehraje od 20. září do 14. října 2023. Během vizitací v Polsku se Magistr nějakým způsobem setká i s komunitami a bratry z Petrohradu a Jalty. Komunita v Kingswood bude vizitována v rámci vizitace australské provincie.

Přeložil fr. Václav Veselský OP

Předchozí dopis je z pondělí 3. dubna, následuje ten ze čtvrtka 18. května. Můžete také přejít na seznam dopisů.