Zprávy z Ukrajiny – kněžské svěcení ve Fastivu

Sice nejde přímo o dopis o. Jarosława, ale přinášíme překlad zprávy o kněžském svěcení br. Igora Seliščeva, také přímo od ukrajinských dominikánů.

V neděli Dobrého pastýře o. Igor Seliščev ve Fastivu sloužil svou první mši svatou. O den dříve mu udělil kněžské svěcení biskup Mykola Lučok, apoštolský administrátor mukačevské diecéze a zároveň náš bratr ve sv. Dominiku. V primičním kázání o. Petro Balog, kyjevský převor a ředitel Institutu sv. Tomáše, upozornil na to, že k tomu být dobrým pastýřem nestačí být ke všem srdečný a milý. „Být dobrý znamená, hlavně v případě Ježíše Krista, být dokonalý a velkorysý.“

Bratr Igor pochází z Donbasu. Byl pokřtěný v roce 2010 v 24 letech. Před vstupem do řádu dokončil studium lingvistiky na univerzitě v Doněcku a rok byl učitelem na střední škole. Řádovou formaci absolvoval ve Varšavě a v Krakově. Téměř okamžitě po vypuknutí války požádal o možnost se vrátit na Ukrajinu. Přijel do Fastivu na samém začátku března, když v okolí zuřily těžké boje.

Svěcení se účastnili bratři dominikáni z Ukrajiny a Polska. Bohužel, válka znemožnila Igorovým rodičům přijet na slavnost. Na závěr liturgie o. Łukasz Wiśniewski, provinciál polských dominikánů, přál novoknězi, aby byl odvážným hlasatelem Pravdy. Mnoho bratrů zdůrazňuje, že svěcení br. Igora, které se konalo 73. den války Ruska s Ukrajinou, je znamením naděje. Sám o. Igor při poděkování za dar kněžství prohlásil: „Nedávno se mě ptal jeden novinář, co to znamená stát se knězem v době války. Odpověděl jsem, že nevím. Je to pro mě tajemství, o kterém doufám, že mi Kristus pomůže mu porozumět.

Na závěr primiční mše o. Igor vzpomínal na rok 2012, kdy přijel do Fastivu, aby viděl, v čem spočívá dominikánský život: „Právě tehdy se v Doněcku hrály zápasy v rámci EURO 2012. Ve městě bylo mnoho švédských a anglických fanoušků, kteří dělali spoustu rámusu, a já jsem hledal klid právě ve Fastivu.“ Pobyty v klášteře a rozhovory s o. Míšou Romanivem mu pomohly v rozhodnutí vstoupit k dominikánům.

Předchozí dopis v sérii zpráv z Ukrajiny je ze čtvrtka 5. května, následuje ten ze středy 11. května. Můžete také přejít na seznam dopisů.