Zprávy z Ukrajiny – jak dnes věřit na Ukrajině?

Ve středu 7.6. se koná rozhovor naživo s Igorem Seliščevem OP o službě katolického kněze na Ukrajině. Přinášíme překlad příspěvku ohlašujícího tento rozhovor i projekt podporující studium bratří Polské provincie v Římě.

V podobenství o rozsévači může zrno vydat stonásobnou úrodu. Podobně tomu bývá se zrnem zasetým do úrodné ukrajinské půdy. Ale není tomu tak vždycky. S o. Igorem Seliščevem OP budeme mluvit o práci katolického kněze na Ukrajině, nelehkém a neobvyklém příběhu setkání s Ježíšem a o tom, jak vypadá život někoho, kdo chce věřit na Ukrajině. Jménem všech, kdo budou na chatu pokládat dotazy, rozhovor povede o. Dominik Jarczewski OP, regent studií Polské provincie.

Otec Igor je dominikán pocházející z Doněcka a pracujícím v Chmelnickém. Otec Seliščev si dokonale uvědomuje, že jeho vlast potřebuje mnoho vzdělaných lidí, kteří se ujmou zodpovědnosti za obnovu této země, i tu duchovní. Proto o. Igor touží jet na studia do Říma a získat tam solidní vzdělání.

Proto jsme zahájili akci „Bratři do Říma“, která má za cíl vyslání mj. o. Igora do Věčného města. Více informací o samotné akci a způsobech, jak bratrům pomoci je na straně braciadorzymu.pl.

Přeložil fr. Václav Veselský OP

Předchozí dopis je ze čtvrtka 18. května. Můžete také přejít na seznam dopisů.