Zprávy z Ukrajiny – čtvrtek 23. února 2023

K výročí ruské invaze na Ukrajinu posílají polský provinciál Łukasz Wiśniewski OP a ukrajinský provinční vikář Jarosław Krawiec OP společný dopis dominikánské rodině. Dominikánské rodině v polské provincii poslali podobný dopis, který vzhledem k výraznému opakování nepřekládáme.

Milé sestry, milí bratři,

24. února uplyne rok od začátku války v plném rozsahu na Ukrajině. Snad nikdo z nás nečekal, že se tak rychle stane největším ozbrojeným konfliktem v Evropě od konce 2. světové války. To, co se děje na Ukrajině, zasahuje lidská srdce i v nejzazších koutech naší planety. Nedokázali jsme si představit, že v době, která vypadala tak klidně a bezpečně, ozbrojená agrese Ruska proti nezávislé a svobodné zemi, jakou je Ukrajina, může být tak brutální a přinést tak nezměrné lidské utrpení. Během posledního roku jsme s bolestí sledovali každodenní ničení domů a ulic ukrajinských měst a vesnic. Mnoho z nás plakalo spolu s těmi, kteří přišli o své blízké. Byli jsme s lidmi, kteří utíkali před hrůzou smrti, a dělali jsme všechno, abychom pomohli ukrajinským matkám, dětem, seniorům a nemocným. Tolik rodin přijalo do svých domovů uprchlíky poznamenané válkou. Našli útočiště a starostlivou péči i v mnoha dominikánských klášterech a komunitách. Proto dnes chceme vděčně volat k Bohu slovy žalmu 68,7: „Bůh zjednává opuštěným domov, vězně vyvádí k šťastnému životu“.

Milé sestry a milí bratři, tímto krátkým dopisem srdečně děkujeme každému z vás za všechny projevy soucitu a solidarity s Ukrajinou. My, bratři a sestry zůstávající na Ukrajině, už od prvních dnů války zakoušíme vaši blízkost. Mnoho z vás, hlavně na sociálních sítích, používalo heslo: „Mám rodinu na Ukrajině.“ A opravdu, ukázali jste nám svou podporou, modlitbou a péčí, že skutečně jsme bratry a sestrami ve Svatém Otci Dominiku.

Naše služba milosrdenství vůči tolika obětem této války, údržba klášterů a kostelů, a také pokračování v dílech vedených naším Řádem na Ukrajině už po mnoho let, to všechno by bylo nesmírně těžké nebo dokonce nemožné bez finanční podpory od provincií, klášterů bratří i sester, farností, dominikánských laických sdružení a tolika jednotlivých lidí dobré vůle. Děkujeme vám za to! Jsme také vděční a oceňujeme angažovanost sester, bratří i laiků našeho Řádu v organizaci různorodé pomoci Ukrajině, a také odvahu v osobní službě uprchlíkům na hraničních přechodech, nádražích a letištích a v cestách s humanitární pomocí do země zasažené válkou. Nemůžeme vynechat ani množství velmi důležitých kazatelských a modlitebních iniciativ, působení v médiích, poutí, setkání a konferencí organizovaných v dominikánských školách a na univerzitách, koncertů, výstav a uměleckých vystoupení spojených se situací na Ukrajině.

Když prožíváme toto smutné výročí, nezapomínáme ani na naše sestry a bratry trpící kvůli válkám, ozbrojeným konfliktům a živelních pohrom v jiných částech světa. Jsme s vámi a chceme sdílet i vaši bolest.

Jsme vděčni milosrdnému Bohu za každého z vás a pokorně prosíme za neustálou modlitbu za Ukrajinu!

Vaši bratři ve Svatém Otci Dominiku

Łukasz Wiśniewski OP, provinciál Polské dominikánské provincie

Jarosław Krawiec OP, vikář vikariátu Ukrajiny

Varšava a Kyjev, 23. února 2023

Přeložil fr. Václav Veselský OP

Předchozí dopis je ze středy 22. února, následuje ten z pondělí 3. dubna. Můžete také přejít na seznam dopisů.

Pokud chcete přispět na pomoc Ukrajině přímo přes tamní dominikány, budou Vám vděční oni i ti, kterým pomáhají!