Zpověď

Co je to zpověď?

Zpověď (jinak také „svátost smíření“) je obřad, při němž člověk vyznává své viny (neboli hříchy) a přijímá odpuštění. Je to sám Bůh, kdo ve zpovědi skrze lidské prostřednictví kněze odpouští hříchy. Církev věří, že pověření zprostředkovávat Boží odpuštění lidem ve svátosti smíření dostala od samotného Ježíše Krista.

Pravidelná zpovědní služba

Praha
Olomouc
Plzeň
Jablonné

Kontakty na bratry

Praha
Olomouc
Plzeň
Jablonné

Zpověď není magický obřad, který z nás smyje špínu. Je to chvíle, kdy se rozhoduji začít znovu – lépe žít a více milovat. Proto je podstatnou součástí zpovědi lítost nad hříchy a touha napravit se. Zpověď bez lítosti ztrácí smysl. Ve zpovědi Bůh nejenom odpouští hříchy, ale také uzdravuje naše srdce a dává nám sílu k nápravě života.

Chci se vyzpovídat

V našich kostelích zpovídáme v pravidelných časech, obvykle půl hodiny před mší svatou. Podrobnosti o jednotlivých klášterech naleznete výše – viz Pravidelná zpovědní služba.

Je také možné obrátit se přímo na jednotlivé kněze – viz Kontakty výše.

Ke svátosti smíření může přistoupit jen pokřtěný. Pokud potřebujete pomoci s přípravou na zpověď (zvláště budete-li se zpovídat poprvé), neváhejte se obrátit na některého kněze. Délka přípravy se bude odvíjet podle potřeby.