Zdislávky

Dílo blažené Zdislavy

Sestry z Díla bl. Zdislavy žijí zasvěcený život podle ducha evangelia uprostřed světa. Skládají sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, ale zůstávají jako laičky ve světě a pracují v civilních zaměstnáních. Jejich spiritualita je založena na úctě ke svaté Zdislavě, kterou uctívají jako svoji zvláštní ochránkyni a vzor apoštolsky plodného života. Tak jako Zdislava se snaží harmonicky spojovat hluboký vnitřní život s apoštolskou činností. Svým životem a příkladem chtějí být pro všechny ve svém okolí svědectvím víry, naděje a lásky. Zvláštním charismatem institutu je na prvním místě pomoc kněžím a biskupům v pastoraci a služba tam, kde to církev nejvíce potřebuje.

Kontakt

Dílo blažené Zdislavy
Lenka Bernadetta Nezbedová
Štědrákova Lhota 76, 789 63 Ruda nad Moravou
nezlenka@seznam.cz

Přejít na web

Vznik a rozvoj

Dílo bl. Zdislavy je sekulární institut diecézního práva. Založili ho v roce 1946 dominikán Jan Bernandin Skácel a MUDr. Marie Zdislava Veselá jako odpověď na situaci církve, kdy v pohraničních diecézích zůstalo mnoho farností bez kněží. Záměrem zakladatelů bylo vytvořit ve farnostech pastorační skupiny dvou až tří sester, které by zde žily zasvěceným životem jako laičky a apoštolsky působily především jako katechetky, farní sestry a koordinátorky laických aktivit.

Slibně se rozvíjející dílo se brzy ocitlo v obtížných podmínkách komunistického útlaku. Přesto institut nezanikl, ale dál v omezené míře plnil své poslání. Po roce 1989 se sestry mohly vrátit k původním aktivitám a nadále se snaží apoštolsky působit. I dnes je institut otevřený pro všechny ženy, které jsou povolány zasvětit svůj život vyučování víry např. jako katechetky, či pro ženy a muže, kteří chtějí jeho činnost podporovat jako přidružení spolupracovníci.

Činnost

Sestry se angažují ve farnostech, pomáhají vytvářet kněžím modlitební i lidské zázemí, věnují se katechezi dětí i dospělých, starají se o kostely a apoštolsky působí ve svém okolí.

Staré sestry žijí společně v charitním domově na Moravci. Obtíže stáří a utrpení obětují za kněze a obnovu rodin v naší zemi.