Zdislava inspiruje, spojuje a pomáhá

Zamyšlení fr. Lukáše Fošuma u příležitosti prohlášení sv. Zdislavy patronkou České dominikánské provincie.

„Vstane z mrtvých, svaté město Jeruzalémské…“ Připadám si jako ten pomatený mnich, nejspíš dominikán, kterého svatá Zdislava podle legendy uzdravila a kterého ve filmu V erbu lvice jako svou poslední životní roli zahrál Josef Kemr. Svatá Zdislava nejen uzdravovala pomatené: její přínos spočívá především v tom, že inspiruje a spojuje. Inspirovala více herců a sjednotila je ke společnému dílu jmenovaného filmu. Inspiruje a spojuje celou dominikánskou rodinu a nejen ji: mnoho dalších. A u nich začněme.

Nedávno byly v Jablonném v Podještědí vyhlášeny výsledky již pátého ročníku výstavy V srdci paní Zdislavy. Další desítky dětí, ze severních Čech i odjinud, znovu výtvarně vyjádřily, kým pro ně je tato světice. Inspiruje a spojuje.

Byla milující manželkou a matkou, uzdravovatelkou nemocných a pomocnicí chudých. Svou horlivostí pro zdraví duše i těla předčila již ve své době dominikány, jimž pomáhala zakládat kláštery. Svým zápalem pro lásku k Bohu a k bližnímu ukazuje cestu mnohým. Augustinovo „miluj a dělej co chceš“ její život vyjadřuje asi takto: „miluj své blízké, chudé a potřebné, a při tom měj Boha na prvním místě.“

A proto spojuje celou dominikánskou rodinu. Sestry zdislávky, které nosí její jméno, a které zasvěcují svůj život službě nemocným, chudým, nevzdělaným. Dominikánští laici, kteří následují její lásku ve svých rodinách, v práci, svědectvím ve světě mezi nevěřícími a hledajícími. Sestry z České kongregace dominikánek, které v mnoha službách následují svatou Zdislavu, předávají radost těch, kdo se řeholními sliby zasvětili Kristu pro růst jeho království a ukazují svatou Zdislavu jako vzor mladým lidem, zvláště dívkám. Sestry mnišky ve svém životě ve skrytosti, zasvěceném v první řadě modlitbě, vzývají svatou Zdislavu jako patronku rodin, jako přímluvkyni nemocných. A nakonec pro samotné bratry je svatá Zdislava stále velkou pomocnicí už tím, že je motivuje, aby vytrvali dál v jejich životě a službě tady, v české kotlině… Posílá jim mnohé pomocníky. A proto si ji vyvolili za hlavní patronku. Tato patronace, schválená Kongregací pro bohoslužbu a svátosti 2. května 2019, byla právě vyhlášena na hlavní pouti 30. května 2020. A spojuje všechny ty bratry dominikány, kteří se ke svaté Zdislavě utíkali.

Otec Ambrož Svatoš, který byl čtyřicet let provinciálem, pracoval během komunizmu na její kanonizaci, spolu s otcem Jindřichem Gajzlerem, odvážným apoštolem Jablonného a jeho širokého okolí. A jak hned nevzpomenout na otce Františka Švercla… S těmito bratry, kteří nás již předešli na cestě do nebeského Jeruzaléma však úcta, inspirace a troufám si říci – spolupráce – se svatou Zdislavou neskončila. Ona dál inspiruje, spojuje a pomáhá.

fr. Lukáš Jan Fošum OP
2. července 2020