Zprávy z Ukrajiny – dárek pro papeže Františka

Malí i velcí obyvatelé Domu sv. Martina de Porres ve Fastově vytvořili dárek pro papeže Františka. Centrum sv. Martina k tomu vydalo příspěvek na své facebookové stránce, jehož překlad přinášíme.

Naše děti připravily speciální vánoční dárek pro Svatého otce papeže Františka. Holub s rozepjatými křídly, z nichž jedno je popálené, s kovovým fragmentem ruské rakety, jakoby se smrtelnou ranou v boku. Ta rána popáleného, zohaveného, zmrzačeného ptáka představuje celou naši zemi, každého z nás. Na druhé straně, na křídle i boku, jsou květiny, pestré jako dětská naděje na budoucnost bez válek a žalářů. Děti ten dárek vyrobily spolu s dospělými obyvateli Centra sv. Martina, kteří pod jeho střechou přebývají od prvních dnů války. Je to část jejich světa; navzdory hořícímu křídlu stále trvá naděje na vznesení se ke klidnému nebi bez raket a strachu.

Přeložil fr. Václav Veselský OP. 

Poznámka překladatele: v dopise o. Jarosława Krawce OP z 22. prosince se objevily fotky dárku, text se o nich však nezmiňoval, proto jsem se rozhodl tento nedostatek napravit překladem komentáře z původního zdroje.

Papež František za dárek později poděkoval dopisem, jehož překlad je též k dispozici. Můžete také přejít na seznam dopisů.