Svatba

v kostele

Kdo může mít svatbu v kostele?

Svatbu v kostele (neboli církevní sňatek) uzavírají obvykle věřící muž a žena, kteří se tak před Bohem a před církví dobrovolně zavazují k vzájemné lásce, úctě a věrnosti až do smrti a otevřenosti k přijetí dětí. Při tomto obřadu přijímají zvláštní dar od Boha – svátost manželství, skrze niž jim Bůh pomáhá vytrvat v tom, co si slíbili.

V odůvodněných případech je nicméně možné, aby svatbu v kostele uzavřeli také muž a žena, i když nejsou oba věřící. Vždy je ale třeba, aby alespoň jeden z nich byl pokřtěným katolíkem nebo se na křest v katolické církvi připravoval.

Kontakt


Praha – sv.jilji@op.cz

Olomouc – olomouc@op.cz

Plzeň – farnostpmr@op.cz

Jablonné – jablonne@op.cz

Příprava na církevní sňatek

Církev vnímá důležitost manželství a rodiny jak pro život jednotlivce, tak i společnosti. Proto také bere za svou povinnost pomoci snoubencům se na tento obřad a hlavně na manželský a rodinný život dobře připravit.

Příprava na manželství probíhá obvykle formou několika setkání. Jejich cílem je představit snoubencům nauku katolické církve o manželství a pomoci jim dobře promyslet základní otázky manželského života.

Na koho se obrátit?

Pokud chcete mít svatbu v některém z našich kostelů, kontaktujte pověřeného bratra. Pokud chcete, aby vás připravil a oddal některý z našich bratří, kontaktujte ho nejpozději 6 měsíců před plánovaným datem sňatku.