Studentské ubytování

po celé ČR

Mnohé dominikánské kláštery nabízejí možnost studentského ubytování.

Studenti, kteří mají zkušenost s ubytováním v našich klášterech, obvykle oceňují klidné klášterní prostředí, blízkost řeholní komunity, neanonymní atmosféru a možnost duchovního doprovázení ze strany bratří nebo sester.

Praha

Klášter bratří v Praze nabízí ubytování několika studentům VŠ v tzv. Psístřešku. Součástí programu Psístřešku je mj. každodenní účast na mši sv. nebo jedné části liturgie hodin, 2x do měsíce společné jídlo.
Více informací: praha@op.cz

Klášter sester v Praze provozuje Katolický domov studujících, kde nabízí ubytování a celodenní stravování studentkám středních a vyšších odborných škol.
Více informací: na stránkách Katolického domova studujících.

Olomouc

Klášter bratří v Olomouci nabízí ve svém klášteře ubytování studentům VŠ. I nevěřícím.
Více informací: na stránkách olomouckého kláštera.

Brno a Bojkovice

Klášter sester v Brně nabízí ubytování především studentkám vysokých škol, i nevěřícím, v Domově sv. Zdislavy.
Více informací: na stránkách Domidom

V Bojkovicích funguje při Církevní střední škole pedagogické a sociální, kterou zřizují sestry dominikánky, Domov mládeže, který ubytovává studentky této školy.
Více informací: na stránkách CSŠPS Bojkovice.