Studentské mše

a aktivity v Olomouci

Studentské mše

Studentské mše jsou hlavním programem olomouckého kláštera pro mladé.

Organizujeme je spolu s mladými. Vícehlasým zpěvem je doprovází Schola OP. Je možné napsat si přímluvu. Vyzpovídat se. Přibližně jednou za měsíc na mši navazuje program – katecheze, přímluvná modlitba, modlitba Taizé aj.

Studentské mše probíhají od října do června každé úterý od 18 hod. v dominikánském kostele v Olomouci.

Kde

Kostel dominikánů v Olomouci (Slovenská 14)

Kdy

Úterý v 18 hod. (od října do června)

Kontakt

gabriel@op.cz

Přejít na FB

Další aktivity

Kromě studentských mší připravujeme také:

V adventu ranní mše svaté ke cti Panny Marie – tzv. roráty. Bývají každý adventní čtvrtek od 6 hod. Následuje společná snídaně v refektáři kláštera.

Na Velký pátek večer křížovou cestu městem.

V předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého modlitební vigilii (společně s těmi, kteří se chystají přijmout svátost biřmování).

Chci se připojit

Všechny tyto aktivity jsou otevřeny všem zájemcům, zvláště pak mladým z děkanátu Olomouc.

Více informací jak, kdy a k čemu je možné se připojit naleznete na FB profilu Mladí u dominikánů.