Sestry

Česká kongregace sester dominikánek

Sestry dominikánky žijí v řeholním společenství zasvěceným způsobem života. Skládají sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, jejich život je zakotven ve slavení liturgie, v modlitbě a studiu. Zároveň se věnují činnému apoštolátu především v oblasti výchovy a vyučování, v charitativní službě a pastoraci. Snaží se být blízko lidem, naslouchat jim a svědčit o radosti a naději, jejichž pramenem je milosrdný Bůh.

Patronkou České kongregace sester dominikánek je svatá Zdislava, žena, jejíž život byl proniknutý láskou k Bohu a bližním. Pod její ochranu svěřují sestry sebe i všechny lidi, k nimž je Pán posílá.

Kontakt

Česká kongregace sester dominikánek
Veveří 469/27, 602 00 Brno
kongregace@dominikanky.cz

Přejít na web

Vznik a rozvoj

Na konci 19. století vznikla v Olomouci-Řepčíně z podnětu olomouckých dominikánů a několika členek třetího řádu Česká kongregace bl. Zdislavy. Zakladatelkou a první převorkou komunity se stala Marie Rajmunda Jindrová. Magistr řádu Hyacint Cormier přičlenil kongregaci 4. 2. 1908 k Řádu kazatelů.

V roce 1914 patřilo ke kongregaci již 167 sester. Sestry vedly školy všech stupňů, pracovaly v sirotčincích a u mentálně postižených dětí. Postupně zakládaly filiální domy v Čechách, na Moravě a na Slovensku. V roce 1913 byl založen filiální dům ve Ford City u Pittsburghu v Pennsylvanii v USA, kde bylo třeba českých a slovenských učitelek pro děti českých krajanů.

Za druhé světové války bylo působení sester značně omezené. Některé sestry byly vyslýchány a stíhány gestapem. Mezi nimi i Marie Dolanská, která zemřela v koncentračním táboře v Ravensbrücku. Rozpad republiky vedl k násilnému rozdělení kongregace, v roce 1943 vznikla Slovenská kongregace sester dominikánek bl. Imeldy. Po komunistickém puči došlo k dalšímu utlumení činnosti. Pouze sestry, které působily v charitativních a zdravotnických službách, se mohly dál věnovat své práci. Ostatní byly buď v domácím vězení, nebo byly poslány do továren v pohraničí. Devět sester bylo mezi lety 1954–1959 ve vězení. V roce 1949 se kvůli nepříznivým politickým poměrům osamostatnily sestry v USA a založily vlastní kongregaci.

V roce 1989 měla kongregace tři velké konventy (Broumov, Kadaň, Litoměřice) a tři menší domy (Podivice, Brno, Jablonné v Podještědí). Opět mohla začít svobodně rozvíjet svou činnost. Dnes jsou komunity sester v Bojkovicích, Brně, v Jablonném v Podještědí, v Olomouci, Plzni, Praze a ve Střelicích.

Činnost

Sestry se věnují práci s mládeží, pedagogické a pastorační činnosti. Organizují poutě mládeže, rekolekce a letní tábory. Pracují jako katechetky a pastorační asistentky. V Bojkovicích provozují církevní střední školu. V Černé ulici v Praze spravují domov mládeže pro středoškolačky, v Brně-Veveří poskytují ubytování vysokoškolským studentkám. Podílejí se také na projektech České dominikánské provincie, působí v kazatelském středisku a nakladatelství Krystal OP, účastní se letních misií a pomáhají při správě poutního areálu v Jablonném v Podještědí.

Řeholní oděv

Oděv sestává z bílé řízy, přepásané koženým pásem, na němž je zavěšen růženec, z bílého škapulíře, černého závoje a černé kápy.

Osobnosti

Marie Filomena Dolanská (1895–1943)