Psí katechismus

v Praze

Psí katechismus jsou rozhovory bratří dominikánů s mladými křesťany o víře. Jejich cílem je přiblížit mladým lidem nauku církve a společně hledat odpovědi na otázky, jež život ve víře přináší. Setkání probíhají formou rozhovorů nad vybranou pasáží Katechismu katolické církve a jsou určena především pro mladé od 15 do 25 let.

Kdy

Každé druhé úterý v 19:30 hod.

Kde

Foyer barokního refektáře (Jilská 5, Praha)

Kontakt

kliment@op.cz

Přejít na FB

Chci se připojit

Přijít může kdokoli, kdo chce prohloubit svou víru a poznat další mladé křesťany. Více informací lze nalézt na FB profilu Psík a jeho život. Zvukové záznamy setkání jsou dostupné na youtube po vyhledání Psí katechismus.