Prosba o modlitbu

„Modlete se jeden za druhého.“ (Jak 5, 16)

V lidském životě existuje mnoho situací, které svou důležitostí, náročností nebo bolestivostí otevírají naše srdce Bohu. Jsou to nejrůznější životní volby, zkoušky, nemoci, ztráty… V těchto chvílích máme často potřebu události i sebe sama svěřit, odevzdat Bohu. Poprosit ho o pomoc.

Někdy jsme toho schopni sami, jindy se potřebujeme opřít o pomoc druhých. Zvláště pro tento druhý případ nabízejí naše sestry možnost přímluvné modlitby. Tato modlitba za potřeby druhých je jedním z důležitých úkolů církve.

Kontakt

Uherský Brod - mnisky@op.cz
Praha-Lysolaje - monialesop@volny.cz
Kongregační sestry

Chci poprosit o modlitbu

Krátce shrňte svou záležitost, kterou chcete svěřit do modliteb našich sester, a pošlete jim zprávu na e-mail.