Pohřeb

v kostele

Důstojně se rozloučit se zemřelými, poděkovat za jejich život a také prosit za ně Boha – takové jsou základní prvky křesťanského pohřbu.

Důvodem, proč křesťané věnují zvláštní péči obřadu rozloučení se zemřelými, je jejich naděje, že tělesnou smrtí život člověka nekončí. Věříme, že svými modlitbami můžeme pomoci duši člověka, která skrze smrt přechází do nového způsobu existence, aby byla navěky s Bohem.

Křesťanský pohřeb je tak výrazem naší víry, naděje a lásky. Lásky k zesnulému, jemuž vyprošujeme Boží spásu. Víry, že jeho duše bude žít i po smrti. A naděje, že Bůh mu dá, aby tento život mohl žít v jeho blízkosti.

Kontakt


Praha – sv.jilji@op.cz

Olomouc – olomouc@op.cz

Plzeň – farnostpmr@op.cz

Jablonné – jablonne@op.cz

Na koho se obrátit?

Pokud se chcete rozloučit se svým blízkým zesnulým v kostele, obraťte se co nejdříve na správce kostela, ve kterém se má pohřeb konat. Ten vám při osobním setkání vysvětlí vše potřebné.