Osobnosti řádu

Svatý Dominik se stal otcem početného zástupu bratří a sester, kteří se cele zasvětili hlásání evangelia. Každý z nich jedinečným způsobem navázal na Dominikův odkaz, ztělesnil některý z rysů jeho charismatu.

Toto pozoruhodné společenství, spojené láskou k Bohu a horlivostí pro spásu lidí, nás i dnes inspiruje a pomáhá nám, abychom i my byli světlem světa a městem na hoře, které se nemůže skrýt.

Osobnosti ve světě

Tomáš Akvinský

andělský učitel

Kateřina Sienská

apoštolka lásky k církvi

Fra Angelico

kazatel uměním

Martin de Porres

zastánce chudých

Kateřina z Ricci

představitelka dominikánské mystiky

Bartolomé de Las Casas

ochránce indiánů

Petr Jiří Frassati

muž osmi blahoslavenství

Pierre Claverie

muž dialogu

České osobnosti

Metoděj Habáň

Silvestr Braito

Patrik Kužela

Marie Filomena Dolanská

Další osobnosti

Kolda z Koldic (1265?-1327?)

Jeden z nejvýznamnějších českých proviciálů, jehož dílo je českou národní kulturní památkou.

Tomáš Týn (1950-1990)

Český dominikán, který byl prohlášen za „Služebníka Božího“.