Mše svatá

Co je to mše svatá?

Mše svatá je nejdůležitější společnou modlitbou církve.

V první části mše svaté nasloucháme Božímu slovu. Čtou se vybrané texty z Písma svatého o Božím působení v dějinách a při kázání je kněz vykládá. Na slyšené odpovídáme vyznáním víry a přímluvnou modlitbou za všechny lidi.

Ve druhé části mše svaté kněz vzývá Ducha svatého, aby svou mocí proměnil chléb a víno v Tělo a Krev Ježíše Krista. Zpřítomňuje tak na oltáři oběť Ježíše Krista na kříži, kterou nás zachránil z moci hříchu, zla a smrti a otevřel nám přístup k Bohu.

Mše svaté v kostelech bratří

Praha
Olomouc
Plzeň
Jablonné

Mše svaté v kaplích mnišek

Uherský Brod
Praha-Lysolaje

Věřící následně přijímají eucharistii ve svatém přijímání. Věří, že v ní přijímají samotného Ježíše Krista. Eucharistie je pro nás poutem jednoty a zdrojem síly k životu podle evangelia.

Pro dominikány je charakteristické společné slavení mše svaté v řeholní komunitě, snaha o prostou a důstojnou liturgii a „věroučné“ kázání, které je zaměřené na pravdy křesťanské víry spíše než na moralizování.

Chci se připojit

Účastnit se mše svaté může každý člověk. K svatému přijímání může ale přistoupit pouze člověk pokřtěný, který věří v reálnou přítomnost Ježíše Krista v eucharistii a je náležitě připravený. Bez přípravy totiž přijímání eucharistie nepřináší žádný užitek.

Pokud se chcete zúčastnit mše svaté, neváhejte přijít. K vyhledání místa a času konání bohoslužeb můžete využít „užitečné odkazy“ níže.

Na koho se obrátit?

Pokud chcete lépe pochopit, co se při mši svaté děje a jak se jí s větším užitkem účastnit, můžete využít některý z níže uvedených odkazů nebo požádat některého bratra o duchovní rozhovor na toto téma.

Stejně tak se na nás neváhejte obrátit, pokud se chcete připravit k přijetí eucharistie.

Užitečné odkazy

Vyhledávač bohoslužeb

Místa a časy mše svaté v celé ČR

Průběh mše svaté

Podrobný popis na liturgie.cz

Kniha o mši svaté

Mše svatá pro začátečníky i pro pokročilé (Karmelitánské nakladatelství)