Misie

Svatý Dominik toužil jít jako kazatel až k dalekým Kumánům, kteří nic nevěděli o Kristu. Hovořil se všemi, které potkával na svých cestách, a zároveň jim dokázal pozorně naslouchat: jednou vedl až do rána rozhovor s hostinským, který byl pod vlivem albigenských.

I my chceme naslouchat druhým a hovořit s nimi o Kristu, společně hledat odpověď Božího slova na jejich touhy a potřeby, na otázky, které si kladou. Nenárokujeme si pravdu, ale chceme spolu s ostatními stále hlouběji poznávat toho, který je cesta, pravda a život (Jan 14, 6).

Letní misie
Každé léto pořádáme v nějakém městě ve spolupráci s místní farností týdenní misie, při kterých se obracíme především k nevěřícím. Viz misie.op.cz.

Hnutí Světlo–život
Zveme mladé lidi, kteří se chtějí formovat k životu z Božího slova a jeho hlásání v Hnutí Světlo–Život (oáza).

Tématu misie je věnováno číslo revue Salve 3–4/2010.