Křest

Co je to křest?

Křest je církevní obřad (v katolické církvi označovaný jako „svátost“), skrze nějž se člověk stává křesťanem. Spočívá v trojím lití vody na hlavu křtěného (nebo jeho trojím ponoření do vody), které je doprovázeno slovy „(jméno), já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“

Křesťané věří, že skrze křest Bůh člověka zbavuje všech jeho hříchů a přijímá ho za své dítě. Pokřtěný člověk se stává součástí společenství církve a začíná nový život s Kristem.

Kontakt


Praha – sv.jilji@op.cz

Olomouc – olomouc@op.cz

Plzeň – farnostpmr@op.cz

Jablonné – jablonne@op.cz

Chci přijmout křest

Když se rozhodnete přijmout křest v katolické církvi, musíte počítat s tím, že to nebude hned. Křtu obvykle předchází alespoň jednoroční příprava (tzv. katechumenát), během níž se nejenom seznámíte se základními pravdami křesťanské víry, ale budete se také učit modlit a osvojovat si život podle Kristova evangelia.

Křest totiž znamená začátek zcela nové etapy v životě člověka. Nejde pouze o přihlášení se k Bohu, ale především o vyjádření touhy žít s Ježíšem a ve shodě s jeho evangeliem. Delší příprava má zájemci o křest pomoci, aby jeho rozhodnutí pro Boha a pro život s ním bylo dostatečně vědomé a trvalé.

Na koho se obrátit?

Přípravy na přijetí svátosti křtu probíhají zpravidla ve farnostech. V případě zájmu zkontaktujte kněze ve farnosti, kde bydlíte.

V našich klášterech se zájemcům o přijetí křtu věnuje obvykle jeden určený bratr. Obraťte se na kohokoli z nás nebo napište zprávu na výše uvedenou adresu a my vás zkontaktujeme a domluvíme vše potřebné.