Duchovní rozhovory

Chcete si pohovořit o duchovních tématech? Hledáte pomoc na cestě k Bohu, průvodce křesťanským životem?

Duchovní rozhovor

Duchovní rozhovor má nejčastěji podobu osobního rozhovoru s věřícím člověkem. Může jím být kněz, řeholní bratr nebo sestra, ale i laik. Každý, kdo žije s Bohem, může s druhými sdílet svou zkušenost a pomoci jim odhalovat Boží dobrotu a krásu a ukazovat cestu k přátelství s ním.

Duchovní rozhovor může pomoci také při hledání životního směřování či povolání, při řešení krizových životních situací nebo při prohlubování duchovního života.

Kontakt – seznam bratří

Praha
Olomouc
Plzeň
Jablonné

Duchovní doprovázení

Duchovní rozhovory mohou postupem času přejít v duchovní doprovázení nebo duchovní vedení.

Náš přístup k tomuto setkávání lépe vystihuje termín duchovní doprovázení. Snažíme se doprovázet druhé – ne je direktivně vést – na jejich cestě k Bohu a k nalezení plné svobody Božího přítele, jejímiž důležitými aspekty jsou svoboda a přijetí zodpovědnosti za svůj vlastní růst.

Na koho se obrátit?

Pokud máte zájem o duchovní rozhovor, neváhejte se obrátit na konkrétního bratra.

Kontakty na bratry - viz výše.