Dopisy

magistra řádu

V této sekci naleznete listy nedávných magistrů řádu, které byly přeloženy do češtiny nebo slovenštiny.

Ostatní listy si můžete přečíst na stránkách op.org ve třech řádových jazycích - angličtině, francouzštině a španělštině.

fr. Gérard Timoner OP (2019-)

Vánoční poselství

Velikost: 193,82 KB
Vánoční poselství magistra řádu z 20. prosince 2020.

Slavnost sv. Dominika 2020

Velikost: 262,92 KB
Lista magistra řádu z 8. srpna 2020.

Povzbuzení v době epidemie koronaviru

Velikost: 97,81 KB
List magistra řádu z 15. března 2020.

Dominikánské rodině k přípravě jubilea v roce 2021

Velikost: 91,71 KB
List magistra řádu z 31. ledna 2020.

fr. Bruno Cadoré OP (2010-2019)

Dominikova svätosť, svetlo pre Rehoľu kazateľov

Velikost: 205,74 KB
List magistra řádu z 6. srpna 2018.

Dominikánský měsíc pokoje

Velikost: 428,26 KB
List magistra řádu z 1. října 2017.

Posláni kázat evangelium

Velikost: 132,82 KB
List magistra řádu z 25. března 2017.

Od „Proposita“ řádu ke konventnímu projektu apoštolského života

Velikost: 156,16 KB
List magistra řádu z 21. září 2015.

800. výročí potvrzení řádu - Posláni kázat evangelium

Velikost: 264,15 KB
List magistra řádu z 21. září 2015.

Dominik: řízení, spiritualita a svoboda

Velikost: 477,01 KB
List magistra řádu z 2. února 2015. Téma pro přípravu jubilea na rok 2015.

Žebraví a solidární pro kulturu solidarity ve službě kázání

Velikost: 478,32 KB
List magistra řádu z 24. května 2014.

Dominikánští laici a kázání

Velikost: 410,72 KB
List magistra řádu z 22. prosince 2013. Téma pro přípravu jubilea na rok 2014.

Maria: Kontemplace a kázání Slova

Velikost: 441,71 KB
List magistra řádu z února 2013. Téma pro přípravu jubilea na rok 2013.

Dopis magistra řádu o slavení Liturgie hodin

Velikost: 381,61 KB
List magistra řádu z 31. května 2012.

Ženy dominikánky a kázání

Velikost: 431,50 KB
List magistra řádu z 13. ledna 2012. Téma pro přípravu jubilea na rok 2012.

fr. Carlos A. Azpiroz Costa OP (2001-2010)

Poslání kázat

Velikost: 514,64 KB
List magistra řádu z 29. listopadu 2009.

Dopis bratřím kazatelského řádu

Velikost: 577,82 KB
List magistra řádu z 8. srpna 2009.

Dominik - kazatel milosti

Velikost: 372,04 KB
List magistra řádu z 30. listopadu 2008.

Pozdrav magistra řádu

Velikost: 257,54 KB
Pozdrav magistra řádu z 8. srpna 2008.

Růženec

Velikost: 395,81 KB
List magistra řádu z 1. ledna 2008.

Výzva k modlitbě za mír

Velikost: 340,46 KB
Výzva magistra řádu z 8. srpna 2006.

Jubileum 800. let od založení první komunity mnišek

Velikost: 431,17 KB
List magistra řádu z 29. dubna 2006.

Poselství magistra řádu u příležitosti úmrtí Jana Pavla II.

Velikost: 356,06 KB
Poselství magistra řádu z dubna 2005.

Vánoční poselství magistra řádu

Velikost: 344,67 KB
Poselství magistra řádu z 25. prosince 2004.

V rámci příprav 800. výročí založení kláštera v Prouilhe

Velikost: 355,42 KB
List magistra řádu z 28. listopadu 2004.

Vánoční poselství magistra řádu

Velikost: 376,49 KB
Poselství magistra řádu z 30. listopadu 2003.

fr. Timothy Radcliffe OP (1992-2001)

Zpráva magistra řádu o stavu řádu.

Velikost: 865,14 KB
Zpráva magistra řádu z 13. února 2001.

Dopis bratřím a sestrám v počáteční formaci.

Velikost: 548,03 KB
List magistra řádu ze 13. února 1999.

Zpráva magistra řádu o stavu řádu.

Velikost: 580,32 KB
Zpráva magistra řádu z roku 1998.

Slib života

Velikost: 780,90 KB
List magistra řádu z 25. února 1998.

Dopis magistra řádu všem frankofonním provinciím

Velikost: 311,22 KB
List magistra řádu z podzimu roku 1996.

fr. Damian Byrne OP (1983-1992)

První asignace

Velikost: 52,75 KB
List magistra řádu z května 1990.

fr. Vincent de Couesnongle (1974-1983)

List dominikánské rodině u příležitosti blahořečení otce Colla

Velikost: 162,53 KB
List magistra řádu z 2. dubna 1978.

fr. Aniceto Fernández Alonso OP (1962-1974)

K prohlášení svaté Kateřiny Sienské Učitelkou církve

Velikost: 201,75 KB
List magistra řádu z 29. dubna 1970.

K 800. výročí narození svatého Dominika

Velikost: 188,26 KB
List magistra řádu z 30. dubna 1970.