Angelicum

Konvent svatého Dominika a Sixta v Římě je propojen s hlavní budovou dominikánské univerzity PUST-Angelicum. Na čtyřech fakultách zde studují v angličtině a italštině studenti z celého světa.

Z českých bratří dlouhodobě učí na filosofické fakultě logiku, metafyziku, historii tomismu a středověké filosofie Efrem Jindráček. Jeden semestr v roce učí fundamentální teologii a teologii svátostí také Štěpán Filip.

Kontakt

Convento SS. Domenico e Sisto
Largo Angelicum 1, 00184 Roma
Italia

Přejít na web

O založení Papežské koleje Angelicum se výrazně zasloužil magistr řádu bl. Hyacint-Maria Cormier v roce 1908. Kolej pak byla v roce 1963 povýšena na Papežskou univerzitu sv. Tomáše Akvinského papežem Janem XXIII.

Během dvacátého století na ní studovalo mnoho významných osobností církve (mezi nimi i sv. Jan Pavel II.) a také řada českých dominikánů (M. Habáň, R. Dacík, S. Braito, V. Beneš, D. Žálek, P.  Škrabal, I. Müller, J. M. Veselý, M. Videman).

Během posledních deseti let došlo k významné obnově univerzity a rozvoji nauky svatého Tomáše Akvinského.