Znovuotevření baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí

Ve středu 1. května 2024 bude na zahájení poutní sezóny slavnostně otevřena bazilika. V 10 hod. bude sloužit mši svatou ke cti sv. Zdislavy otec biskup Mons. Stanislav Přibyl za účasti významných hostů, dobrodinců a tvůrců obnovy baziliky. Přímý přenos bohoslužby zajišťuje Česká televize. Podzemí baziliky bude otevřeno v čase 13.00 – 14.30. V 15 hod. se v bazilice uskuteční slavnostní koncert barokní hudby.