Krystal OP: Salve 1/2024

Číslo se věnuje různým podobám kontemplativní modlitby, tedy modlitby, jež přivádí člověka k co nejjednoduššímu spočívání v Boží přítomnosti, v pozici maximální otevřenosti a odevzdanosti. Představuje kontemplaci jako účast na Božím trojičním životě, pojednává o všímavosti neboli mindfulness jako prostředku celkového rozvoje ctností podle Tomáše Akvinského a o základních principech meditace z neurologické a psychologické perspektivy. Součástí čísla jsou také rozhovor s benediktinem Laurencem Freemanem, zakladatelem Světového společenství pro křesťanskou meditaci, komentovaný výběr literatury o kontemplativní modlitbě, medailony různých center, v nichž se kontemplativní modlitba pěstuje, či konkrétní svědectví o zkušenosti s kontemplací. Číslo doprovázejí ukázky z výtvarných děl sochařky a grafičky Moniky Immrové.