Distancování od přístupu Dominika Duky ke knize Spiknutí

Jako provinciál České dominikánské provinicie nemám žádný církevně-právní vliv na emeritního pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duku. Mám nicméně zvláště nyní potřebu vyjádřit svůj nesouhlas s jeho angažováním ve věci publikace knihy Spiknutí. Za zvláště nevhodné, až skandální považuji především dvě skutečnosti. Kardinál Duka spojil celou událost, o které kniha píše, s morálním úpadkem naší společnosti. Nebyl sám prezident Zeman ztělesněním tohoto úpadku? Za ještě nevhodnější, ba skandální, považuji spojení prezentace této knihy, na jejíž osobní morální podporu má samozřejmě kardinál Duka právo, s Arcibiskupstvím pražským, a tím pádem s katolickou církví v České  republice.

fr Lukáš Fošum OP, provinciál