AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


CHIKABA-NEGRITA, Tereza od sv. Dominika, mniška.Narodila se v roce 1676 v Guinei v Africe jako dcera jednoho z tamějších králů. V jejím rodném kraji ji nazývali Chikaba. Asi v deseti letech upadla do rukou otrokářů a dostala se do Španělska. Zde byla pokřtěna na jméno Tereza. Dostala se na dvůr krále Karla II., který ji daroval jako otrokyni markýzovi z Mancery. Po mnoha utrpeních, která zažila pro barvu své pleti, vstoupila v roce 1703 do kláštera sv. Marie Magdaleny v Salamance. Zasáhl však tamější biskup a rozhodl, že se řeholnicí stát nesmí, jen terciářkou, která má sloužit sestrám v klášteře. Sestry se však brzy přesvědčily o zbožnosti Chikaby a samy požádaly biskupa, aby své rozhodnutí zrušil. Byla přijata jako laická sestra. Žila zde svatým životem, obětavě sloužila sestrám v klášteře, hodně pomáhala chudým. Přicházelo k ní stále více lidí s prosbou o radu nebo o modlitbu. Zemřela v Salamance v pověsti svatosti ve věku 72 let 6. prosince 1748. V roce 1810 byl za francouzské invaze klášter sv. Marie Magdaleny zničen a sestry se uchýlily do druhého kláštera dominikánských mnišek v Salamance Santa Maria de las Dueňas a ostatky ct. Negrity vzaly s sebou.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.