AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


ČALA, Antonín, teolog, kazatel.Narodil se 4. července 1907 ve Všemině u Valašských Klobouk. Gymnasium vystudoval u jezuitů v Praze Bubenči. Vstoupil do řádu a 29. září 1928 složil v Olomouci řeholní sliby. Filosofii studoval v Olomouci, pokračoval studiem teologie v Le Saulchoir v Belgii a studia dokončil v Římě, kde přijal 2. července 1933 kněžské svěcení. 17. srpna 1935 získal doktorát teologie na římském Angeliku. Po návratu ze studií vyučoval na řádovém studiu v Olomouci etiku, sociologii a dějiny filosofie. Během 2. světové války vyučoval teologii rovněž v arcibiskupském semináři v Olomouci. V letech 1937-1943 byl olomouckým převorem. Po likvidaci klášterů byl internován v Želivě. Po propuštění v roce 1954 pracoval v Lesním závodě v Zábřehu na Moravě a v roce 1971 přijal místo duchovního správce sester dominikánek ve Viceměřicích. Spolupracoval na překládání dokumentů 2. Vatikánského koncilu a jejich vydávání. Zasloužil se o zavedení a zvelebení nových liturgických zpěvů. Zemřel v nemocnici v Olomouci 26. května 1984


LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.