AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


COMAZZI, Bartoloměj, teolog, magister řádu.Narodil se v roce 1439 v Boloni, byl členem Lombardské kongregace. V letech 1475-1477 a 1479-1481 byl převorem v Boloni, 1476 promován na magistra teologie, 1477-1479 byl generálním vikářem Lombardské kongregace, 1478 boloňským inkvizitorem, 1481-1484 regentem studia v Boloni. Když zemřel v roce 1483 magister řádu Salvus Cassetta, jmenoval jej Sixtus IV. generálním vikářem řádu a 5. června 1484 byl papežem navržen jako kandidát do úřadu magistra řádu. Sám Comazzi však s tím nesouhlasil a dbal, aby byla zachována svoboda volby. Papež zemřel v srpnu 1484 a po jeho smrti, v říjnu téhož roku, svolal generální kapitulu do Říma, na které byl zvolen magistrem řádu. Bratři do něj vkládali naděje, že prosadí horlivější provádění reformy v řádu. Comazzi však zemřel předčasně po devíti měsících svého úřadu 4. srpna 1485 v Perugii ve věku 47 let. Jeho spis Commentaria in quatuor libros sententiarum zůstal v rukopise.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.