AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


CASETTA, Salvus, teolog, kazatel, magister řádu.Narodil se v Palermu na Sicílii v roce 1413. V roce 1462 byl generálním prokurátorem řádu u papežského dvora, 1464 inkvizitorem na Sicilii a v letech 1474-1481 sicilským provinciálem. Papež Sixtus IV. jej jmenoval v roce 1474 Mistrem posv. Paláce a využíval jeho schopností v diplomatických službách. 9. června 1481 jej na papežovo přání zvolila generální kapitula v Římě za magistra řádu. I jako magistra řádu jej papež často vysílal jako svého legáta. Byl vyslán jako papežský legát do Německa k Friedrichovi III. Habsburskému, kde při té příležitosti nechal přenést ostatky sv. Alberta do Kolína (v lednu 1483). Současně vykonal vizitaci německé provincie. Po návratu do Říma jej papež jmenoval kardinálem, avšak Salvus náhle zemřel 15. září 1483 a byl pohřben v Santa Maria sopra Minerva.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.