AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


BARTOLOMĚJ, z Tridentu,do řádu jej přijal pravděpodobně sám sv. Dominik, později byl Bartoloměj jedním ze svědků přenesení ostatků sv. Dominika v roce 1233. Byl dobrým diplomatem, papež Řehoř IX. využíval jeho služeb. Nejznámějším z jeho diplomatických poslání bylo jednání o mír s císařem Friedrichem II., které však nepřineslo žádný užitek. Císař oblehl Řím, ale právě v té době papež Řehoř IX. zemřel, a tak císař odtáhl z okolí Říma do jižní Itálie. Bartoloměj zemřel kolem roku 1250. Napsal Liber epilogorum in gesta sanctorum, předchůdce Zlaté legendy Jakuba de Voragine; Vita S. Dominici; Liber miraculorum B. Mariae Virginis; Cronica epilogata; několik listů.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.