AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


BARTOLOMĚJ, (Parvus, di Podio) z Boloně, misionář v Arménii.Do řádu vstoupil v Boloni. Byl členem misijní řádové společnosti (Societas fratrum peregrinantium propter Christum). V roce 1316 jej vyslal papež Jan XXII. spolu s Janem z Florencie jako misionáře do Arménie a v roce 1318 jej ustanovil biskupem v Maragha. Obrátil mnoho pohanů i mohamedánů. Překládáním apologetických a liturgických knih nemálo přispěl k upevnění unie s Armény. V roce 1328 se nechal Bartolomějem vyučit ve víře pravoslavný igumen a přijal katolickou víru. 1330 Bartoloměje pak přivedl do svého kláštera v Qrna blízko Jerevanu, kde se mnoho arménských mnichů rovněž přiklonilo k unii. Z nich vytvořil v roce 1331 kongregaci tzv. Unitorů sv. Řehoře Osvětitele. Úkolem kongregace bylo šířit unii s Římem. Když však latinští mniši začali odstraňovat arménský ritus, narazili na tvrdý odpor. Bartoloměj sepsal v arménštině kasuistiku, nauku o svátostech a logiku, latinsky Hexaemeron a persky kázání. Do arménštiny přeložil Summu contra gentiles sv. Tomáše, části teologické Summy a některé liturgické a právnické knihy. Zemřel 15. srpna 1333 jako arcibiskup v Nachitschevanu.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.