AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


WICHMANN, z Arnsteinu, zakladatel kláštera, mystik.Byl pravděpodobně příbuzným sv. Mechtildy z Magdeburku. V roce 1194 vstoupil do kláštera premonstrátů Panny Marie v Magdeburku a 1210 se stal proboštem kláštera. V roce 1221 byl jmenován biskupem v Brandenburku, ale jmenování nepřijal. 1224 přišli do Magdeburku první dominikáni a Wichmann k nim v roce 1233 přestoupil. Působil pak v klášterech v Magdeburku a saském Freiberku, byl převorem v Erfurtu a Eisenachu. Jeho rodný bratr Gebhard, říšský legát v Itálii, založil klášter v Neu-Ruppin a Wichmann se stal prvním převorem. Zemřel asi 2. listopadu 1270. Je uctíván jako svatý. Napsal několik mystických traktátů, psaných jako listy duchovního vůdce, které jsou ukázkami skvělého duchovního života.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.