AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


WALLEIS, (Waleys) Tomáš, teolog.Původem Angličan. V letech 1318-1320 získal magisteriát teologie v Oxfordu, 1326-1327 vyučoval v Boloni, v Arezzo kázal a vedl disputace s františkánskými spirituály o otázkách chudoby. 3. ledna 1333 napadl papeže Jana XXII. z kazatelny tváří v tvář pro jeho soukromý názor o visio beatifica. Byl zatčen a byl s ním veden v Avignonu proces pro neuctivost vůči papeži. 1334 byl osvobozen, 1327-1340 byl kaplanem kardinála Matouše Orsiniho z dominikánského řádu, později kaplanem palermského arcibiskupa Theobalda Františka Orsiniho. Zemřel 21. února 1349. Sepsal řadu komentářů k Sentencím, k jednotlivým biblickým knihám, k prvním deseti knihám sv. Augustina De civitate Dei. Z jeho filosofických knih je třeba jmenovat: De natura bestiarum cum moralizatione; Metamorphosis Ovidiana moraliter explanata; zachovala se rovněž některá jeho kázání.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.