AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


ROMEO, František de Castiglione, magister řádu.Pocházel z Castiglione, vstoupil do jedné z nejpřísnějších reformních kongregací řádu - sv. Marka. 1531 byl zvolen převorem kláštera sv. Marka ve Florencii. 1532-1538 byl sociem magistra řádu du Feyniera. 1542 zvolen za římského provinciála, od roku 1544 byl generálním prokurátorem řádu a po smrti magistra Alberta de Las Casas následujícího roku byl jmenován generálním vikářem řádu. Generální kapitula v Římě jej pak 12. června 1546 zvolila magistrem řádu. Byl přísným strážcem řeholní kázně. Řídil řád šest let. Zúčastnil se jednání Tridentského koncilu, jednal s francouzským králem Jindřichem II. v Paříži, řídil generální kapitulu v Salamance, která rozdělila kláštery jižní Ameriky do pěti provincií. Zemřel v Římě 20. července 1552 ve věku 60 let.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.