AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


RAIMONDI, Eliáš z Toulouse, magister řádu.Narodil se v Perigueux, do řádu vstoupil v Briancon, 1350-1351 byl lektorem v Toulouse, na magistra teologie promoval v Praze v roce 1359 při příležitosti generální kapituly a byl současně ustanoven profesorem na pražské univerzitě. Později jej magister řádu Šimon z Langres jmenoval generálním prokurátorem řádu u papežské kurie v Avignonu a 1365 vikářem řádu. Generální kapitula v Avignonu v roce 1367 jej zvolila po Šimonovi z Langres do úřadu magistra řádu. Jako magister vystupoval Eliáš velmi energicky proti soukromému životu v klášterech a často musel i trestat. V roce 1374 pozval sv. Kateřinu Sienskou před generální kapitulu do Florencie, kde byla podrobena zkoušce, zda její extaze a učení je pravověrné. Ve zkoušce obstála. Eliáš řídil plodně řád po 13 let, svolal šest generálních kapitul. Když v roce 1379 došlo k velkému západního schismatu, postavil se na stranu avignonského papeže Klementa VII. a tím nastal rozkol také v řádu. Část řádu avignonské obedience, do které patřily provincie Francouzská, Toulouská, Provencálská, Španělská, Sicilská a Aragonská, řídil až do své smrti. Část řádu římské obedience se sešla v roce 1380 na generální kapitule v Boloni a zvolila si za svého magistra bl. Rajmunda k Kapuy. Eliáš Raimondi pak svolal ještě šest kapitul avignonské obedience. Zemřel na papežském dvoře v Avignonu 31. prosince 1389. Zachovaly se jeho listy.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.