AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


MONROY, de, Antonín, misionář, teolog, magister řádu, biskup.Narodil se v Mexiku, kde vstoupil do řádu a působil jako misionář i jako profesor na řádovém učilišti a mexické univerzitě. Od roku 1667 byl regentem koleje Porta Coeli, pracoval na Kongregaci posv. Oficia a byl prokurátorem své provincie při řádové kurii. Provincie sv. Jakuba v Mexiku jej v roce 1677 vyslala jako svého difinitora na generální kapitulu do Říma. Zde byl Monroy 5. června 1677 zvolen do úřadu magistra řádu. Jako magister usiloval o dobrý společný život v klášterech. 10. července 1685 byl na žádost krále Karla II. jmenován arcibiskupem v Compostelle, kde pracoval ještě dalších 30 let. Zemřel 7. listopadu 1715 ve věku 83 let.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.