AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


MAZZUCHELLI, Samuel, misionář, architekt a badatel.Narodil se v roce 1806 v Miláně. Jako dominikán odešel na misie do severní Ameriky, kde rozvinul intenzivní apoštolskou činnost mezi indiány v Michiganu, Wisconsinu a Illinois. Byl vnímavý pro sociální problémy své doby. Působil mezi dělníky olověných dolů v Iowa a Illinois a získal si název „Otec olověných dolů“. Nemalé zásluhy si získal v oblasti duchovního a mravního působení. Pro potřebu duší se ujal rovněž budování různých staveb a při tom se projevil jeho talent architekta. Vybudoval desítky kostelů, mezi nimi i katedrálu v Dubuque, domů i veřejných budov. Stát Wisconsin mu projevil své uznání tím, že jej jmenoval předsedou prvního parlamentu, parlament státu Iowa mu svěřil výstavbu paláce spravedlnosti a vládního paláce (Capitolium v Iowa City). Poslední léta se zaměřil na problémy mládeže, pro kterou s podporou státu zakládal koleje a školy. Pro tento účel založil rovněž kongregaci sester dominikánek sv. Kláry. O své veřejné činnosti napsal knihu s názvem Memorie istoriche ed edificanti di un Missionario Apostolico dell´Ordine dei Predicatori, fra le varie dei selvaggi e fra i cattolici e protestanti negli Stati Uniti d´America, vydanou v Miláně v roce 1844 a v roce 1915 přeloženou do angličtiny. Zemřel v roce 1864.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.