AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


MARKOLIN, z Forli bl., kazatel.Narodil se v roce 1317 ve Forli, kde prožil celý svůj život. Do řádu vstoupil velmi mladý v době, kdy řád prožíval těžkou vnitřní krizi. Toužil po observantním řeholním životě a protože klášter ve Forli nepatřil mezi observantní kláštery, usiloval zavádět observance ve svém vlastním životě. Zakusil pro to ve vlastním klášteře řadu nepříjemností ze strany spolubratří. Dá se říci, že byl spolupracovníkem svého současníka bl. Rajmunda z Kapuy na díle reformy řádu. Markolín nebyl lektorem, neúčastnil se kapitul, nepsal knihy, nebyl žádným představeným. Byl „skrytým pramenem, který v tichu zavlažoval duchovní zahradu a oživoval ji květem“. Žil v mlčení a samotě kláštera ve Forli, věnoval se s veškerým nasazením kněžské službě i dílům lásky. O šíření reformy se zasloužil především svými modlitbami. O Božích věcech rád mluvil s dětmi, jejich nevinnost jej uchvacovala. Zemřel 24. ledna 1397. Markolínův životopis napsal bl. Jan Dominici. Benedikt XIV. schválil 9. května 1750 jeho kult. Liturgická památka se slaví 27. ledna.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.