AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


MARKÉTA, Savojská bl., vdova, matka rodiny, mniška, zakladatelka kláštera.Narodila se v roce 1390 jako dcera piemontského vévody Amadea II. Savojského a Kateřiny Janovské a byla tak příbuznou téměř všech evropských královských rodů. Byla duchovní dcerou sv. Vincence Ferrerského. Vincenc stál u úmrtního lůžka jejího otce Amadea Savojského. Pod vlivem sv. Vincence se začala věnovat hlubšímu duchovnímu životu a horlivěji pracovat na vlastním posvěcení. Její poručník ji v roce 1403 v jejích třinácti letech provdal za markraběte Teodora Montferratského. Byl to politický sňatek pro zachování míru. Její muž byl vdovec se dvěma dětmi, voják a dobrý křesťan. Jejich manželství bylo šťastné. Markéta vlastní děti neměla a věnovala se výchově dětí svého manžela. Když v Janově vypukl hladomor, věnovala se Markéta s plným nasazením nejvíce postiženým lidem a získala si tak srdce všech janovských obyvatel. Po patnácti letech manželství ovdověla. Dokončila výchovu dětí a umožnila jim postavit se na vlastní nohy. Přes četné nabídky k novému sňatku složila soukromý slib čistoty. Jedním z jejích nápadníků byl milánský vévoda Filip Visconti, kterého lákala Markétina krása a politické pozice. Dokonce dosáhl u papeže zrušení jejího slibu. Aby se Markéta vyhnula podobným nepříjemnostem, vstoupila na radu sv. Filipa Neri do Třetího řádu sv. Dominika a s nevelkou skupinou žen založila klášter terciářek na svém hradě v Albi. Byla jmenovaná představenou tohoto kláštera. V tomto klášteře žila s ostatními sestrami v odloučenosti a věnovala se modlitbě, studiu a skutkům milosrdné lásky. Sestry se věnovaly pečovatelské službě mezi chudými v Albi. Později dosáhla převedení kláštera na klášter mnišek. Souhlas k tomu dal papež Evžen IV. i magister řádu. Formaci sestrám dala mniška Filipina Storgi z jiného kláštera. Markéta byla zvolena převorkou, ale po čase se úřadu zřekla. Zakusila nemálo pomluv, které vycházely většinou ze dvora Viscontiů, trpěla různými nemocemi. Zemřela 23. listopadu 1464. Beatifikoval ji 8. října 1669 Klement IX. V ikonografii je často bl. Markéta zobrazována, jak při jednom vidění jí Kristus nabízel tři šípy, označené slovy nemoc, pomluva, pronásledování. Faktem je, že v životě ji zasáhly všechny tři šípy. Její neporušené tělo odpočívá ve skleněné rakvi na bočním oltáři kostela sv. Maří Magdaleny v Alba. Liturgická oslava bl. Markéty je 24. listopadu.

(Piemonte Domenicano. Torino 1929. str. 126-128)
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.