AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


MANDONIO, (Mondonio) Konrád z Asti, reformátor, magister řádu.Pocházel z Piemontu, byl členem observantní Lombardské kongregace. 1431-1436 lektor v Boloni, 1436 promoval v Boloni na magistra teologie, 1443-1445 vikář reformovaných lombardských klášterů, 1448-1449 profesor filosofie na univerzitě v Boloni, 1450-1451 regent generálního studia v Boloni, 1453-1455 generální prokurátor řádu. Když v roce 1462 sesadil Pius II. magistra řádu Martiala Auribelliho, byl Konrád na papežovo doporučení zvolen na generální kapitule v Sieně na jeho místo. S velkou horlivostí začal zavádět reformu, ale brzy pochopil, že to nedělá vhodným způsobem. Po třech letech se proto úřadu na generální kapitule v Novaře vzdal. Žil pak v klášteře v Asti, kde 17. srpna 1470 zemřel. Napsal: Compilatio in I partem Summae Divi Thomae; Quaestiones quodlibetales.

(Piemonte Domenicano. Torino 1929. str. 82-83)
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.