AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 


LICCI, Jan bl., kazatel, reformátor.Narodil se v Caccamo u Palerma na Sicilii kolem roku 1426, pod vlivem bl. Petra Jeremii se rozhodl vstoupit do řádu v konventu sv. Zity v Palermo. Byl vzorným řeholníkem a nemálo se podílel na reformě života sicilských dominikánů. Proslavil se jako kazatel, šiřitel růžence, obětavě sloužil chudým. V roce 1466 byl spolu s bl. Matoušem Carreri vyslán do kláštera sv. Koruny ve Vicenze, kde zůstal dva roky. 1469 založil v Polizzi Generosa klášter Ducha Svatého. 1471 se vrátil zpět do Palerma a působil u sv. Zity a později u sv. Dominika. 1479 byl vyslán jako kazatel do kláštera sv. Dominika v Neapoli, ale po dvou letech se vrátil zpět do Palerma. 1487 založil klášter Santa Maria degli Angeli ve svém rodišti v Caccamo a 24. května 1494 byl ustanoven za prvního převora a novicmistra v tomto klášteře. Od 3. října 1497 do konce ledna 1498 řídil Sicilskou provincii jako provinciál. Během této krátké doby se mu podařilo reformovat kláštery v Augustě a Taormině. Kolem roku 1501 se vrátil zpět do kláštera v Caccamo, kde se věnoval kazatelské službě až do své smrti. Patří mezi skvělé osobnosti dominikánské reformy na Sicilii. Byl příkladným řeholníkem, skvělým kazatelem, šiřitelem růžence. Jako kazatel prošel celou Sicílii, navštěvoval chudé, nemocné a vězně a proto býval nazýván „apoštolem Sicílie“. Zemřel v Palermu 14. listopadu 1511. Nedlouho po jeho smrti, v roce 1555, byl zahájen kanonizační proces, ale po smrti papeže Pavla IV., se proces zastavil. Obnoven byl v roce 1746 na výzvu magistra řádu. Jana Licci beatifikoval 25. dubna 1753 Benedikt XIV. Liturgická oslava bl. Jana je 14. listopadu.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.