AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Nekrolog

 

Nový liturgický kalendář ČDP

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti schválila dne 14. 4. 2019 (Prot. N. 188/19) nový řádový liturgický kalendář. Magistr řádu jej promulgoval dne 24. 6. 2019 (Prot. n. I6/66/397) s platností od 30. 11. 2019.

Provinční rada 10/19 schválila dne 21. 10. 2019 úpravy tohoto kalendáře pro českou provincii. Tyto úpravy budou předloženy ke schválení Kongregací pro bohoslužbu a svátosti, do té doby budou používány ad experimentum.

Přiložený kalendář je v provincii závazný od 30. listopadu 2019 do doby, než bude definitivní liturgický kalendář České dominikánské provincie schválen Kongregací pro bohoslužbu a svátosti.