AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

65. výročí institutu Dílo bl. Zdislavy

65. výročí založení a zahájení činnosti sekulárního institutu
Dílo blažené Zdislavy
1946 - 2011

Společně děkujeme Bohu za naše povolání
a modlíme se
za obnovení a prohloubení
našeho zasvěcení a služby

Náš sekulární institut Dílo blažené Zdislavy je součástí dominikánské rodiny. Jeho zakladatel PhDr. Jan Bernardin Skácel, OP před pětašedesáti lety založil společně s MuDr. Marií Veselou společenství sester, jejichž posláním bylo pomáhat biskupům a kněžím v pastoraci zvláště v pohraničních farnostech, oslabených odsunem německého obyvatelstva.

15. ledna 1946 složila doživotní sliby v kostele v Holýšově v nynější plzeňské diecézi zakladatelka a první sestra. Oficiální činnost zahájilo společenství 19. března 1946 otevřením kursu pro laické katechetky. Později se sestry usadily také na faře v Hradci u Stoda a na žádost biskupa Štěpána Trochty pracovaly na různých místech v litoměřické diecézi. Veřejně mohly sestry pracovat jen do roku 1950, pak přešly do ilegality a působily tajně. Pracovaly jako pomocnice na farách nebo v civilních zaměstnáních většinou ve zdravotnictví. V šedesátých letech se společenství rozšířilo také na Moravu.

K oficiálnímu církevnímu schválení institutu došlo až 26. prosince 1990. V této době mělo Dílo blažené Zdislavy 35 sester a kandidátek. Sestry otevřely v Litoměřicích Charitní domov Zdislava pro přestárlé kněze a věřící laiky a dále působily podle svých sil ve farnostech. Nyní jádro institutu, které tvoří staré sestry, žije společně v Charitním domově na Moravci, dvě sestry působí v Praze a jedna v olomoucké diecézi. Celé společenství má 12 sester s doživotními sliby. Jeho spirituálem je P. Antonín Krasucki, OP.

Jubileum našeho společenství chceme oslavit především duchovně. Každý měsíc jubilejního roku chceme společně rozjímat nad jedním rysem spirituality našeho společenství a modlit se za jeho další směřování a apoštolát. K tomu vydáváme Jubilejní sešitek s úmysly modliteb. 15. leden prožijeme v modlitbách a obětováním mše svaté na poděkování za vznik Díla s prosbou o požehnání pro jako další existenci. Na 19. března plánujeme děkovnou mši svatou na Moravci s obnovením slibů. Dílo se také oficiálně zúčastní pouti ke hrobu sv. Zdislavy v Jablonném 28. května a pouti v Křižanově 29. května.

U příležitosti jubilea chceme vydat knihu o našem společenství, vytvořit informační leták pro případné zájemce a informovat o možnostech zasvěceného života v našem společenství v katolickém tisku.

V tomto roce plánujeme uskutečnit ve spolupráci s P. Antonínem Krasuckim tyto akce:

  • 25. - 27. března - duchovní obnovu pro mladé v dominikánském klášteře v Praze
  • 10. - 14. července - duchovní obnovu pro mladé na Olšanských horách v Rudě nad Moravou
  • 15. července - Den seniorů v Rudě nad Moravou
  • 17. - 20. listopadu - Exercicie pro sestry sekulárních institutů v klášteře dominikánů v Praze

    Prosíme všechny členy dominikánské rodiny o modlitbu za naše společenství a děkujeme všem bratrům dominikánům, kteří nám jakkoliv pomáhali a pomáhají. Rádi mezi sebou přivítáme ženy, které mají velkou lásku k Církvi, chtějí žít zasvěceným životem uprostřed světa a vnášet do něj hodnoty evangelia.

    Lenka Bernadetta Nezbedová