AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Salve 1/09 – Život Ducha

První letošní číslo revue Salve nazvané Život Ducha vychází ve svém půdorysu z dominikánské teologické dílny z léta 2008, jež byla zaměřena právě na pneumatologii. Salve navíc rozšiřuje a obohacuje české příspěvky o další podnětné studie předních teologů 20. století.

Vstupní článek Tomáše Machuly uvádí do problematiky "mluvení o Trojici", ukazuje základy, na nichž je jak z teologického, tak filozofického hlediska možné stavět lidské přemýšlení o výsostném tajemství, jakým je Trojice. Texty teologů Congara OP, de la Potterieho SJ a Le Guilloua OP ukazují mnohostrannost teologického myšlení o Duchu Svatém - ať je to jeho údajná "ženskost" v kontextu nejen starozákonním, ale i současném, jeho role při formování ekleziologie, vycházející ze dvou různých novozákonních pojetí, či role Ducha ve východním křesťanství.

Rozhovor s amerických teologem Brucem D. Marshallem otevírá nejen další pohled na současnou teologii Ducha Svatého, ale je v nemenší míře i portrétem zajímavé osobnosti s odlišnou teologickou zkušeností. Prof. Marshall mimo jiné poukazuje na některé myšlenkové stereotypy, nesouhlasí např. s tezí ohledně údajného deficitu západní pneumatologie oproti pneumatologii východní.

Karel Šprunk a Benedikt Mohelník OP každý z jiného úhlu uvažují o vztahu Ducha Svatého a přátelství jakožto mimořádné lidské schopnosti, jež je právě odrazem vnitřního života Trojice. Studie Štěpána Filipa OP o Zákonu Ducha u sv. Pavla vyzývá k pravému chápání svobody, jež se křesťanům dává.

Výtvarný doprovod čísla tentokrát tvoří unikátní cyklus reprodukcí z animovaného filmu Magdaleny Bartákové Zahrada uzavřená, inspirovaného starozákonní Písní písní, jenž vyvolal v uměleckých kruzích oprávněný zájem a sklidil řadu ocenění.

Salve