AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


Svatí a osobnosti řádu

Nejznámější světci dominikánského řádu


Sv. Albert Veliký, učitel církve
Bl. Fra Angelico (Jan z Fiesole), malíř
Sv. Hyacint, kazatel
Bl. Jordán Saský, nástupce sv. Dominika v čele řádu
Sv. Kateřina Sienská, terciářka
Sv. Martin de Porres, laický bratr
Sv. Petr Veronský, první dominikánský mučedník
Sv. Pius V., papež
Sv. Růžena z Limy, terciářka
Sv. Tomáš Aquinský, učitel církve
Sv. Vincenc Ferrerský, kazatel
Sv. Zdislava z Lemberka, terciářka - matka rodiny


Abecední přehled

A B C Č D E É F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z [

VACAS, GALINDO.

VALDINA, Jan Matěj, teolog.

VALENTINI, Adrián, teolog, biskup.

VALLARO, Štěpán, teolog a filosof.

VALLGORNERA, Tomáš, teolog, mystik, asketický spisovatel.

VALVERDE, Vincenc, misionář, biskup, mučedník.

van RANST, František, teolog.

VASQUEZ, Petr od sv. Kateřiny bl., misionář, mučedník.

VASTEENKISTE, Klement, teolog, filosof.

VAVŘINEC, z Orleans, teolog.

VAVŘINEC, z Ripafratta bl., teolog, reformátor.

VEHE, Michael, teolog.

VELASCO, Maximin, misionář.

VELZI, Josef Maria, generální vikář řádu, kardinál.

VENTURIN, z Bergama, kazatel.

VERA, Ludvík Vincenc, kazatel, teolog.

VERMOLANUS, Jindřich, patristik.

VERNANI, Guido, teolog.

VICO CAVALCA, de, Dominik, kazatel.

VICOMERATI, Stefanardus, teolog a historik.

VILDIVIESO, Antonín, misionář, biskup, mučedník.

VILÉM, z Altony, teolog.

VILÉM, z Chartres, kaplan francouzského krále sv. Ludvíka IX.

VILÉM, de Levibus (di Leus), teolog.

VILÉM, z Moerbecke, teolog, filosof, helenista.

VILÉM, z Monferrato, misionář.

VILÉM, z Paříže, teolog, právník, inkvizitor.

VILÉM, de Tocco, teolog, inkvizitor.

VILÉM, z Tripolisu, misionář.

VILLA, Josef, historik.

VILLANI , Marie ct.

VILLANUEVA, Estengo Jakub, historik.

VILLARD,, misionář.

VINCENC, z Beauvais (Bellovacensis), teolog, kazatel.

VINCENC, Ferrerský sv., teolog, kazatel.

VINCENC, z Lisabonu, studoval v Oxfordu, promoval v roce 1392 na magistra teologie.

VINCENT, Ludvík, archeolog.

VÍT, , misionář, biskup.

VITTORIA, de, František, teolog, teoretik mezinárodního práva.

von LOË, Pavel Ludvík, teolog, historik.

VOSTÉ, Jakub Maria, teolog, filosof, biblista.

VRATISLAVOVÁ, Kateřina z Mitrovic, mniška.

VUILLERMET, Ferdinand Antonín, kazatel, apoštol Kanady.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.