AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


Svatí a osobnosti řádu

Nejznámější světci dominikánského řádu


Sv. Albert Veliký, učitel církve
Bl. Fra Angelico (Jan z Fiesole), malíř
Sv. Hyacint, kazatel
Bl. Jordán Saský, nástupce sv. Dominika v čele řádu
Sv. Kateřina Sienská, terciářka
Sv. Martin de Porres, laický bratr
Sv. Petr Veronský, první dominikánský mučedník
Sv. Pius V., papež
Sv. Růžena z Limy, terciářka
Sv. Tomáš Aquinský, učitel církve
Sv. Vincenc Ferrerský, kazatel
Sv. Zdislava z Lemberka, terciářka - matka rodiny


Abecední přehled

A B C Č D E É F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z [

PACCARONI, di Permo (de Firmo) Tomáš, magister řádu.

PACOT, Ludvík Alois, mučedník.

PADILLA, Dávila Augustin, historik, biskup.

PAGANELLI, Dominik, architekt.

PAGANO, da Lecco bl., kazatel a inkvizitor.

PAGLIA, Mikuláš z Giovinezza (de Juvenatio) bl.

PAGNINO, Santes (Xantes), orientalista a exegeta.

PALEOLOG, Jakub, apostata.

PALMER, Tomáš, teolog.

PAMPIRIO, Karel Vavřinec, arcibiskup.

PANATTIERI, Magdalena z Trina bl., terciářka.

PAREDES, Bonaventura Garcia, teolog, magister řádu, mučedník.

PARVUS, Antonín, kazatel, žil a pracoval na přelomu 14.

PAŘÍZEK, Aleš Vincenc, pedagog, filosof, teolog.

PASCAL, Vincenc, spisovatel.

PASSERINI, Petr, teolog, právník.

PATRUZZI, Jan Vincenc, apologeta a moralista.

PAVEL, z Burgosu, teolog.

PAVEL, Uherský, teolog.

PAVONI, Antonín bl., kazatel, inkvizitor, mučedník.

PAVONI, Marian, architekt.

PECCIOLI, Dominik, teolog, pocházel z Pisy, kde vstoupil 1347 do řádu.

PEDRAZZA, Reginald, misionář.

PÉGUES, Tomáš, teolog, spisovatel.

PENSO, Kandid, misionář, biskup.

PERA, Česlav, teolog.

PERALDUS, (Perauld, Perault, Peraltus) Vilém, teolog, biskup, kazatel, spisovatel.

PEREGRIN, z Wroclavi, kazatel a spisovatel.

PEREZ, Emanuel, právník, politik a vlastenec.

PESCHIERI, Ondřej bl., lidový misionář.

PESSELIUS, Jan (Stempel), teolog.

PETR, de Andria, teolog, biskup.

PETR, z Arenysu, kronikář.

PETR, z Bergama (zv.

PETR, z Cordoby, misionář.

PETR, Dánský, teolog.

PETR, z Palencie, teolog, hebraista.

PETR, de Palma (de Baume-Les-Dames), magister řádu.

PETR, de Palude (de la Palu, Paludanus), teolog, biskup.

PETR, Cambiani de Ruffia bl., kazatel, inkvizitor, mučedník.

PETR, de Scala, kazatel.

PETR, de Sezanne byl v lednu 1233 jedním ze čtyř vyslanců Řehoře IX.

PETR, z Uničova, teolog.

PETR, Veronský sv., inkvizitor, mučedník.

PICARDI, Jan z Lichtenberka, teolog, diplomat, biskup.

PICO, dela Mirandola Jan, filosof, humanista, mystik.

PIEROTTI, Rafael, kardinál.

PINY, Alexander, teolog a duchovní spisovatel.

PIPIA, Augustin, magister řádu, kardinál.

PIPINUS, František, teolog, misionář, spisovatel.

PIRATTONI, Vincenc, biskup.

PIRE, Dominik, sociolog.

PIROMALLI, Pavel, misionář, linguista.

PIUS V. sv.,, teolog, papež, reformátor církve.

PIUS XII., , papež, terciář.

PLUNKETT, Kateřina, mniška, obnovitelka klášterů v Irsku.

POLLINI, Jeroným, historik.

PORTIGIANI, Dominik, dominikán, kovolitec.

POSPÍŠIL, Odilo, kazatel.

POULPIQUET, Ambrož, apologeta.

POUSSEPIN, Marie bl., zakladatelka kongregace.

PRIERIAS, Silvestr Mazzolini, (nazývaný Prierias podle svého rodiště Prieria), teolog, Lutherův odpůrce.

PRÜMMER, Dominik, teolog moralista.

PRZYBYLSKI, Bernard, teolog.

PSICHARI, Arnošt, voják, terciář, konvertita.

PUTZEL, Alexius, teolog, inkvizitor, reformátor.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.