AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


Svatí a osobnosti řádu

Nejznámější světci dominikánského řádu


Sv. Albert Veliký, učitel církve
Bl. Fra Angelico (Jan z Fiesole), malíř
Sv. Hyacint, kazatel
Bl. Jordán Saský, nástupce sv. Dominika v čele řádu
Sv. Kateřina Sienská, terciářka
Sv. Martin de Porres, laický bratr
Sv. Petr Veronský, první dominikánský mučedník
Sv. Pius V., papež
Sv. Růžena z Limy, terciářka
Sv. Tomáš Aquinský, učitel církve
Sv. Vincenc Ferrerský, kazatel
Sv. Zdislava z Lemberka, terciářka - matka rodiny


Abecední přehled

A B C Č D E É F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z [

JABALOT, František Ferdinand, magister řádu.

JACQUIER, Mikuláš, inkvizitor.

JACQUIN, Alcide Marie, historik církve.

JAKOBINA, z Pisy, mniška.

JAKUB, z Brescie, teolog, inkvizitor.

JAKUB, z Bydgoszcze, teolog.

JAKUB, z Firmiano (z Fusignano), kazatel.

JAKUB, Chiavari, teolog.

JAKUB, de Lausanne, teolog, kazatel.

JAKUB, z Liliensteinu, teolog, mystik, humanista.

JAKUB, z Metz, scholastický teolog.

JAKUB, ze Soest (de Susato), teolog, inkvizitor.

JAKUB, z Ulmu (Griesinger), bratr spolupracovník, malíř oken.

JAKUB, de Voragine (di Viraggio, z Varazze) bl., kazatel, hagiograf, biskup.

JAN, de Allodiis, teolog.

JAN, de Altamura, dominikán v Neapoli, v roce 1636 poprve zavedl v Neapoli modlitbu věčného růžence.

JAN, de Bruna, mystik z hnutí beghardů.

JAN, z Dambachu (de Tambaco), teolog, kazatel.

JAN, z Essenu, teolog, německý provinciál.

JAN, z Florencie, misionář, spolupracovník Bartoloměje z Boloně.

JAN, z Freiburku, teolog.

JAN, řečený Karmelita, lektor pražského kláštera, kazatel.

JAN, z Kherni, synovec arménského knížete, narodil se kolem roku 1327.

JAN, z Konstantinopole, teolog.

JAN, z Kordoby, misionář.

JAN, od Kříže, misionář.

JAN, z Mailly, hagiograf.

JAN, de Molendino, magister řádu.

JAN, de Musetis, apoštolský nuncius, inkvizitor, mučedník.

JAN, Navarský, žák sv. Dominika.

JAN, z Paříže, magister teologie, nazývaný „pungens asinum“.

JAN, de Podio Nucis (Puinoix), magister řádu avignonské obedience v době papežského schismatu.

JAN, Quarna ze Salerna bl., kazatel.

JAN, de St. Geminiano, kazatel.

JAN, de St. Gilles, filosof, lékař a teolog.

JAN, od sv. Tomáše (Poinsot), teolog, filosof, jeden z předních obhájců a komentátorů sv. Tomáše.

JAN, od sv. Tomáše (Daniel Rindfleisch), konvertita.

JAN, ze Sterngasse, mystik.

JAN, z Trevisa, teolog, spolu s Hugonem a S.

JAN, z Varzy (de Verdiaco), teolog a kazatel.

JAN, Garbella z Vercelli bl., magister řádu.

JAN, z Vercelli, misionář.

JAN, z Vicenze, vyjímečný kazatel.

JAN,, lektor Písma sv. v Praze, mučedník.

JANA, z Azy bl., matka sv. Dominika a bl. Mannese.

JANA, z Orvieta bl., terciářka.

JANA, Portugalská bl., narodila se 16.

JANDEL, Alexander Vincenc, magister řádu.

JANSSENBOY, Dominik, misionář, duchovní spisovatel.

JANSSENBOY, Kornelius, misionář, kazatel.

JANSSENBOY, Leonard, misionář, bratr Kornelia, Dominika a Mikuláše.

JANSSENBOY, Mikuláš, misionář.

JANSSENS-ELINGA, František, filosof a teolog.

JANVIER, Albert Marie, teolog, kazatel.

JARICOT, Pavlína, terciářka.

JARRETT, Beda, teolog, historik, anglický provinciál.

JARRIGE, Kateřina bl., terciářka, nazývaná Catinon Manette – Kačenka jeptiška.

JASIŃSKI, Ludvík Bartoloměj, narodil se 10.

JAVELLI , Jan, filosof, polemista.

JENTKIEVIČOVÁ, Růžena od Srdce Panny Marie Halina, řeholnice.

JEREMIÁŠ, Petr bl., kazatel, reformátor.

JERONÝM, od Kříže (Paiva-Chamorra), misionář, mučedník.

JERONÝM, di Monopoli, teolog.

JERONÝM, Moravský, v letech 1272-1304 žil a pracoval na pařížské univerzitě.

JILJÍ, z Lessines (a Letinis), teolog.

JILJÍ, z Vaozelle (ze Santarem) bl., kazatel, kajícník.

JINDROVÁ, Rajmunda, zakladatelka české kongregace sester dominikánek sv. Zdislavy.

JINDŘICH, z Budějovic, žil v době husitských válek v budějovickém klášteře.

JINDŘICH, van den Calstre (také Jindřich z Lovaně), teolog, spisovatel, německý mystik.

JINDŘICH, z Herfordu, teolog a historik.

JINDŘICH, Kolínský starší (z Marburku), vstoupil do řádu v Paříži krátce po příchodu bratří do Paříže, byl prvním německým dominikánem.

JINDŘICH, Kolínský mladší, kazatel, zakladatel Německé provincie.

JINDŘICH, z Lübecku, teolog, filosof.

JINDŘICH, z Rimini, teolog.

JIŘÍ, Nigri (Niger, Schwarz), teolog, český provinciál.

JIŘÍ, z Prostějova (Jiřík Prostějovský, Georgius de Prostanno), kazatel.

JOANNIS, Tomáš z Gubbia, misionář.

JOLANDA, , neteř latinského konstantinopolského císaře Balduina.

JORDÁN, z Pisy (de Rivalto) bl., kazatel.

JORDÁN, Saský bl., magister řádu.

JORET, Donacián, teolog.

JORZ, (Joyce, Anglus, Anglicus) Tomáš, teolog, kardinál.

JOST, Tomáš, teolog.

JULIÁN, Uherský, misionář a první geograf východu.

JURADO, Antúnez Barbora od sv. Dominika, španělská mystička, narodila se v Seville 7.

JUSIX, Bernard, magister řádu.

JUSTINIANI, Augustin, orientalista, exegeta.

JUSTINIANOS, (Giustiniani) Vincenc, magister řádu, kardinál.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.