AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


Svatí a osobnosti řádu

Nejznámější světci dominikánského řádu


Sv. Albert Veliký, učitel církve
Bl. Fra Angelico (Jan z Fiesole), malíř
Sv. Hyacint, kazatel
Bl. Jordán Saský, nástupce sv. Dominika v čele řádu
Sv. Kateřina Sienská, terciářka
Sv. Martin de Porres, laický bratr
Sv. Petr Veronský, první dominikánský mučedník
Sv. Pius V., papež
Sv. Růžena z Limy, terciářka
Sv. Tomáš Aquinský, učitel církve
Sv. Vincenc Ferrerský, kazatel
Sv. Zdislava z Lemberka, terciářka - matka rodiny


Abecední přehled

A B C Č D E É F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z [

FABER, Felix, spisovatel, geograf.

FABER, Jakub, mučedník.

FABER, Jan Augustanus, teolog.

FABER, Jan, teolog, kazatel.

FABER, Jindřich Schmid, teolog.

FABEROVÁ, Gerina, zakladatelka kongregace.

FABRE, Michael, patří do první generace bratří, do řádu jej přijal sv. Dominik ještě v Toulouse.

FABRI, Jan, biskup.

FABRI, Sixtus, magister řádu.

FABRI, Vendelín, teolog.

FABRICY, Gabriel, knihovník, archeolog, biblista.

FALKENBERG, Jan, teolog, inkvizitor.

FALKOWSKI, Jakub, teolog.

FANFANI, Josef Ludvík, teolog, kanonista.

FANGI, di Biella Augustin, bl., reformátor řádu.

FANNEMANN, Baltazar, teolog, odpůrce luteranismu.

FANTONO, Jeroným, teolog, inkvizitor.

FAREIRO, František, teolog, kazatel.

FARREL, Walter (1902-1951), americký teolog.

FASSINI, Vincenc Maria, filosof, teolog, historik.

FAY, Petr, teolog.

FAZELLO, Tomáš, teolog, historik, kazatel.

FEDELI, Barnabáš, misionář a biskup v Arménii.

FEDERICI, Dominik Maria, historik.

FEDERICH, de, František Gil sv., misionář, mučedník.

FEI, Reginald, teolog, misionář, kazatel.

FELDNER, Ildefons Gundisalv, teolog tomista.

FELICIANUS, , teolog, žijící v 15.

FENWICK, Eduard Dominik, misionář, biskup.

FERNÁNDEZ, Aniceto, teolog, magister řádu.

FERNÁNDEZ, Josef sv., misionář a mučedník.

FERNÁNDEZ, Michael, misionář.

FERNÁNDEZ, Petr de Recalde, teolog.

FERRANDI, Petr, španělský dominikán, svědek v kanonizačním procesu sv. Dominika.

FERRANDO, Jakub, převor kláštera ve Valencii, autor oficia ke cti sv. Rajmunda z Peňafortu.

FERRARI, Rafael, kazatel.

FERRARI, Tomáš Maria, kardinál.

FERRARI, de, Hyacint, kazatel, filosof, archeolog, literát, arcibiskup.

FERRE, Vincenc, teolog.

FERRER, Vincenc, španělský filosof a teolog.

FERRERI, Karel Vincenc, biskup, nuncius, kardinál.

FERRETTI, Ludvík, biskup.

FEUILLET, Jan Křtitel, hagiograf.

FEYNIER, du, Jan (de Fenario), magister řádu.

FIADONI, Bartoloměj z Luccy (Tolomeo di Lucca), historik, právník.

FIESCHI, Bonifác de Lavagna, biskup.

FILLIUCIUS, (Figliucci) Alexius Felix, humanista, filosof, teolog.

FILLYUNG, Kateřina, mystička.

FINETTI, Bonifác, filosof a hebraista.

FISHACRE, Richard, teolog.

FIUME, Ignác, biskup a polemista.

FLAMOCHETTI, Guido, magister řádu.

FLANNERY, Austin Liam, teolog.

FLORES, (Frarijn) Ludvík bl., misionář v Japonsku, mučedník.

FONSECA, Jáchym, teolog.

FONTANA, Vincenc, kanonista, historik.

FORTESCUE, Adrián bl., terciář, otec rodiny, mučedník.

FOSCARINI, Jiljí, teolog, biskup.

FOUR, du, Antonín, francouzský dominikán, rodem z Orleans, kazatel a zpovědník Ludvíka XII.

FOYT, Jan (Advocati, Advocatus), reformátor.

FRADET, Arnald, biskup.

FRACHET, de, Gerard, kronikář.

FRANCHI, Ondřej bl., kazatel, biskup.

FRANKE, z Kolína, mystik.

FRANKO, Jan, lektor teologie, žil na počátku 14.

FRANKO, z Perugie, neúnavný misionář.

FRANTIŠEK, z Avily, jeho bratranec kard.

FRANTIŠEK, z Kordoby, misionář.

FRANTIŠEK, z Retzu, teolog, reformátor.

FRANTIŠKA, Dorotea, španělská mniška a zakladatelka kláštera.

FRASSATI, Petr Jiří (Pier Giorgio) bl., terciář.

FRÜHWIRTH, Ondřej František, magister řádu, kardinál.

FUENTES, Františka od Ducha Svatého, zakladatelka kongregace sv. Kateřiny Sienské na Filipínách.

FULDNER, Petr, reformátor.

FULCHERI, Damián (de Finalborgo, da Finale) bl., kazatel.

FULKO, z Toulouse, biskup.

FUMO, Bartoloměj, kazatel, moralista, inkvizitor.

FUNEL, Vincenc, francouzský dominikánský sochař, autor nádherného chóru v Saint Maximin.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.