AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


Svatí a osobnosti řádu

Nejznámější světci dominikánského řádu


Sv. Albert Veliký, učitel církve
Bl. Fra Angelico (Jan z Fiesole), malíř
Sv. Hyacint, kazatel
Bl. Jordán Saský, nástupce sv. Dominika v čele řádu
Sv. Kateřina Sienská, terciářka
Sv. Martin de Porres, laický bratr
Sv. Petr Veronský, první dominikánský mučedník
Sv. Pius V., papež
Sv. Růžena z Limy, terciářka
Sv. Tomáš Aquinský, učitel církve
Sv. Vincenc Ferrerský, kazatel
Sv. Zdislava z Lemberka, terciářka - matka rodiny


Abecední přehled

A B C Č D E É F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z [

DACÍK, Reginald, teolog, kazatel.

DAFFARA, Markolín Vavřinec, teolog.

DAMIÁN, z Bergama, umělec, vytvářel mozaiky a intarzie.

DAMME, van, Dirk, patristik, historik.

DANĚK, Metoděj, kronikář.

DANTI, Ignác, matematik, inženýr, architekt, kosmograf, literát.

DANZAS, Antonín, francouzský dominikánský malíř.

DARLINGTON, Jan, biskup.

DARSY, Felix Maria Dominik, archeolog.

DATI, Leonard, magister řádu.

DAUMAR, de, Gerard de la Garde, magister řádu.

de FRÉAUVILLE, Mikuláš, kazatel, kardinál.

de la PEŇA, Jan, teolog.

de POSSADAS, František bl., kazatel, lidový misionář, spisovatel.

de PUINOIX, Jan, magister řádu, biskup.

de QUIŇONES, Baltazar, kazatel, magister řádu.

de SALAZAR, Dominik, misionář, biskup.

de VAUCEMAIN, Hugo, magister řádu.

de VAUX, Roland, biblista.

dei PRIMADIZZI, Rambert, teolog, biskup.

del PRADO, Norbert, teolog, tomista.

DELAMINETZ, (Delaminec, de Laminez).

DELBECQUE, Norbert, teolog.

DELFINA, Markéta z Garessia, mniška, mystička.

DELFINO, Vincenc z Cuneo, filosof, teolog.

DELGADO, y Cebrian Ignác sv., misionář, biskup, mučedník.

DELLE, Klaudius, historik, zemřel 1699.

DENIFLE, Jindřich Josef, paleograf, historik.

DĚTŘICH, (Theodorich), misionář.

DĚTŘICH, (Theodorich) z Apoldy, hagiograf.

DĚTŘICH, (Theodorich) z Delft, teolog.

DĚTŘICH, (Theodorich) z Freiberku, filosof, teolog a mystik.

DĚTŘICH, z Freiburgu v Breisgavsku (Saský), teolog, filosof, fyzik.

DĚTŘICH, (Theodorich).

DEZA, Diego, teolog, inkvizitor, biskup.

DIAGO, František, teolog, historik.

DIANA, d`Andalo bl., mniška.

DIANA, Marius, teolog.

DIAZ, František sv., misionář v Číně, mučedník.

DIAZ, František sv., misionář a mučedník v Číně.

DIAZ, Josef, generální vikář řádu.

DIDACUS, a Rosario, žil v 16. století.

DIDON, Martin Jindřich, teolog, kazatel, spisovatel.

DIETENBERGER, Jan, teolog.

DILLINGER, Tomáš, duchovní spisovatel.

DILLON, Vincenc Gerald, irský dominikán, mučedník.

DINELLI, Vincenc Maria, teolog.

DITTL, Tomáš, český provinciál.

DIVOLÉ, Petr, kazatel.

DOLANSKÁ, Marie Filomena, řeholnice, členka kongregace dominikánek sv. Zdislavy v Čechách.

DOMASLAV, , český hymnograf.

DOMINICI, Bartoloměj, reformátor.

DOMINICI, (Banchini nebo Bacchini) Jan bl., řádový reformátor, kardinál, státník a spisovatel.

DOMINIK, , misionář, převor první misie, která byla vyslána na příkaz Honoria III.

DOMINIK, od sv. Kříže, bratr spolupracovník, mědirytec.

DOMINIK, ab Annunziatione (od Zvěstování), vlastním jménem Juan de Eccija, misionář.

DOMINIK, da Catalogna, vstoupil do řádu v době upevňování kázně do neobservantního kláštera.

DOMINIK, z Flandrie, biskup.

DOMINIK, z Flandrie, teolog, filosof.

DOMINIK, de Guzman, zakladatel řádu.

DOMINIK, del Rosario bl., bratr spolupracovník, misionář v Japonsku, mučedník.

DOMINIK, a S. Thoma, kazatel.

DOMINIK, a S. Thoma, syn tureckého sultána Ibrahima.

DOMINIK, Španělský, jeden z prvních spolupracovníků sv. Dominika.

DOMINIKA, od Kříže, zakladatelka kongregace dominikánek sv. Kateřiny Sienské v Evoře.

DOMINIKA, od Kříže, mniška kláštera sv. Kateřiny Sienské v Douai.

DOMINIKA, del Paradiso, italská mystička.

DOMOSLAWSKI, Bernard František, filosof, teolog.

DONATUS, Hyacint, kazatel, lektor.

DORÉ, (Auratus) Petr, teolog.

DÖRFLER, Vincenc Vojtěch, teolog, český provinciál.

DORMANIN, Augustin, rodák z Malty.

DOWLING, Jan Pius, arcibiskup v Port of Spain na Trinidadu.

DRANE, Františka Rafaela, řeholnice.

DROUIN, Hyacint René, teolog.

DRUWÉ, Ambrož, kazatel.

DUFOUR, Petr Josef, teolog.

DUMMERMUTH, Antonín, belgický teolog.

DURANDUS, a S.

DURANT, Vilém, biskup.

DUVAL, Petr Gonzales, misionář, biskup.

DUVAL, (de Valle) Šimon, teolog.

d´ORIA, Imelda, mniška kláštera sv. Jakuba a Filipa v Janově.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.